ANAMED’de Tanzimat Dönemine Eyaletlerden Bakış

Duyuru ve Etkinlikler

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen Kütüphane Konuşmaları’nda 4 Şubat Salı günü saat 18.00’da Doç. Dr. Yonca Köksal, “Tanzimat Dönemine Eyaletlerden Bakış: Ankara ve Edirne örnekleri” başlıklı bir sunum yapacak.

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan Köksal’ın “The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne (Routledge, 2019)” başlıklı İngilizce yayınlanan kitabından yola çıkarak yapılacak sohbette Ankara ve Edirne vilayetlerindeki tanzimat uygulamaları ele alınacak. Moderatörlüğünü aynı bölümden Can Nacar’ın yapacağı konuşmada devlet – toplum ilişkileri ve yerel ilişki ağlarındaki aşiret liderleri ve tüccarlar gibi yerel aracıların önemli rollerinden bahsedilecek. Merkezileşme, ademi merkeziyetçilik ve devlet kontrolü gibi çeşitli konular ele alınacak.

Köksal, araştırmalarında 19. yüzyıl Osmanlı Devletinde devlet-toplum ilişkileri, Osmanlı döneminde Bulgaristan'da Tanzimat reformları, Bulgaristan ve Türkiye'de milliyetçilik ve azınlık politikaları üzerine odaklanmaktadır. Uluslararası dergilerde çok sayıda İngilizce ve Türkçe basılmış makaleleri bulunan Köksal'ın Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu (VEKAM Yayınları, 2015), Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007) isimli kitapları mevcuttur.