Bayram Ali Eşiyok

Yeniden kalkınmacı devlet ve sanayileşme (Sanayi 4.0)

Son yıllarda sanayileşme tartışmalarının yeniden başladığı görülüyor. Şüphesiz bunun birçok nedeni var. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı birçok gelişmekte olan ülke, orta gelir tuzağı ve erken sanayisizleşme ile karşı karşıya. Diğer yandan 2008/2009 krizinin tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğu gibi finansal birikim rejimine dayalı politikalar artan krizlere yol açıyor ve ekonomilerde önemli yıkı...

Planlama olmadan sanayileşmede başarılı olmak hayal…

Piyasa sinyallerine dayalı kaynak tahsis süreci esas olarak kısa erimli ve yüksek kar getiren sektörler yönünde tercihini ortaya koyduğu ölçüde sanayileşmede başarısız olur. 20. yüzyılda sanayileşmede başarılı olmuş ülkelerin hemen hemen hepsinin planlamaya başvurmuş olmaları rastlantı olarak görülemez. Türkiye’nin, planlama olmadan salt piyasa sinyallerine dayalı kaynak tahsis süreci ile sanayile...

Türkiye ekonomisi için “Yeni bir hikâye “ değil, yeni bir kalkınma stratejisi gerekli

Bayram Ali Eşiyok Magazin ekonomi basınında, ekonominin geldiği nokta göz önüne alınarak “yeni bir hikâyenin” gerekliliğinden dem vuruluyor… Ancak bu söylemin içi doldurulmadığı için, kof bir retorikten öte bir anlam taşımıyor. Oysa Herkese Bilim Teknoloji yayınlarından çıkan “Dünyada ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji ve Türkiye İçin Bir Kalkınma Stratejisi Önerisi” isimli kitapta Türkiye için bir ...

Bir kutup yıldızı: HBT

HBT’yi en iyi betimleyen sözcük nedir diye sorarsanız, benim yanıtım Kutup Yıldızı olacaktır. Kutup Yıldızı ya da bilimsel adıyla Polaris, tarih boyunca insanların, seyir halindekilerin yön bulmasına katkıda bulundu. HBT de tıpkı bir kutup yıldızı gibi, bilimin ışığında, yön bulmamıza, yön duygumuzun gelişmesine katkıda bulunuyor. HBT öncesinde, Cumhuriyet Bilim Teknik (CBT) 1987 yılında, Orhan Bu...

Üretimde ana sorun: Patates cipsi mi, bilgisayar çipi mi?

Türkiye, 1980’li yıllardan günümüze kadar uygulanan statik mukayeseli üstünlüklere dayalı kaynak tahsis süreci sonucunda düşük profilli sektörlere kilitlenerek yüksek teknoloji üretiminde başarısız oldu. Temel olarak düşük ve orta teknoloji yoğunluklu sektörlere dayalı bir üretim yapısı ile Türkiye’nin uluslararası işbölümündeki yerinde anlamlı değişiklikler gerçekleştirmesi olası değil. Türkiye g...

Tarım çözülürken, ekonomi inşaatlaşıyor

Türkiye tarımda 1990’li yıllara kadar “kendi kendine yeterli yedi ülke” arasında yer alırken, günümüzde artık net ithalatçı bir ülke. 1980’li ve izleyen yıllara damgasını vuran neoliberal yeniden yapılanma politikalarından sanayi gibi tarım da payını aldı. Tarım sektörü giderek daha fazla dünya pazarlarına eklemlenirken, çevre ekonomilerdeki üreticiler uluslararası gıda tekellerinin denetiminde, k...

Kore ve Türkiye: Seçilmiş bilim ve teknoloji göstergeleri

Yıl 1960: Türkiye’nin milli geliri yaklaşık 14 milyar dolar (tam olarak 13.995 milyon dolar), Kore’nin 4 milyar dolar (tam olarak 3.892 milyon dolar). Yıl 2015: Türkiye’nin milli geliri 717.880 milyon dolar, Kore’nin 1.377.873 milyon dolar. Bu bulgular bize şunu söylüyor: 1960 yılında Türkiye’nin milli geliri Kore’nin 3,6 katı iken, 2015 yılına gelindiğinde Kore’nin milli geliri Türkiye’nin yaklaş...

COVID-19 ABD’de neden bu kadar dramatik gelişiyor?

Micheal Moore’un ülkemizde de gösterilen “Hasta-Sicko” belgeseli, ABD sağlık sisteminin nasıl içten içe çürüdüğünü, sektöre yön veren sigorta ve ilaç şirketlerinin insan sağlığını nasıl hiçe sayıp sadece ve sadece kâr dürtüsü ile hareket ettiklerini dramatik bir şekilde ortaya koyuyordu… Yapıt sağlık alanındaki piyasalaşmanın yarattığı olumsuz sonuçları örnek vakalar üzerinden hareketle eleştiri b...

Covid-19, işsizlik ve yeni bir küreselleşmeye doğru…

Krizler kapitalizme içkindir. Önceki krizlerde toplam talebin düşmesi sisteme içkin döngüler/çelişkiler sonucunda gerçekleşirken, bu kez covid-19’un tetiklediği bir krizle karşı karşıyayız. Salgının bu kadar derin etkilerde bulunması finansal birikime dayalı neoliberal politikaların yarattığı tahribatlarla yakından ilgili… Reel birikimden kopan ve giderek şişen finansal balon covid-19 ile patladı…...