Bayram Ali Eşiyok

Üretimin teknolojik yapısı

Türkiye imalat sanayinin üretim, katma değer ve tesis sayısına göre teknolojik yapısı: Düşük Teknoloji Tesis Sayısı: 61.4 Üretim Değeri: 39.4 Katma Değer: 39.6 Düşük-Orta Teknoloji Tesis Sayısı: 29.9 Üretim Değeri: 34.3 Katma Değer: 30.9 Yüksek Teknoloji Tesis Sayısı: 0.3 Üretim Değeri: 2.2 Katma Değer: 3.3 Tablo şu: Yüksek teknoloji içerikli sektörlerin üretim, katma değer ve tesis sayısı payları...

İhracatın teknolojik yapısı: Sürdürülebilir mi?

İhracatın son yıllarda temposunu kaybederek tökezlediği anlaşılıyor. 2015 yılındaki ihracat düzeyi 2014 yılının 13,727 milyon dolar, 2012 yılının ise 8,579 milyon dolar altında bulunuyor. Düşük ücret ve geniş emek rezervlerini kullanarak dünya ekonomisine eklemlenen Türkiye sanayi ihracat sınırlarına ulaşmış durumda. Tempolu sabit yatırımlarla desteklenmeyen imalat sanayinin katma değer payı aşını...

Türkiye’nin bilim ve teknolojideki yerine kısa bir bakış

Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisi ilk sayısıyla karşınızda. Türkiye gibi treni kaçırmış bir ekonomide bilim ve teknoloji asla es geçilmemesi gereken, ekmek kadar, su kadar hayati bir konu… Bilim ve teknoloji olmadan aydınlığı yakalamak olası değil… Bilim olmadan insanlık karanlıkta kalır, geleceği göremez, iyi ve güzel olanı inşa edemez. Bu nedenle ilk sayısı yayınlanan HBT bir kılavuzdur. Bil...

  • 1
  • 2