Halet Çambel Buluşmaları I: Halet Çambel ve Kültürel Miras

Duyuru ve Etkinlikler

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı kurucusu, geniş dünya görüşü ve çok yönlü kişiliği ile birbirinden çok farklı alanlarda öncü olmuş bir bilim insanı Prof. Dr. Halet Çambel, ölümünün beşinci yılında anılıyor.

13 Ocak 2020 Halet Çambel Buluşması'nın konusu, Hocamızın Türkiye’de yalnız bilimiyle değil özel yaşamıyla da öncülük ettiği ve hepimize ders verdiği kültür mirasının korunması olarak belirlendi. “Çambel ve Kültürel Miras” başlıklı bu ilk Buluşmada, Halet Çambel’in kültürel miras yönetimi alanında yalnız kuramla sınırlı kalmayan, sahada doğrudan uygulama ile kendini gösteren çalışmaları irdelenecektir. Hocamız kültür mirasının korunması ve yönetimi alanında da yalnız ülkemizde değil dünyada çağının önünde giden bir bilim insanı olmuştur. Bu toplantıda Hocamızın koruma kaygısını ve çabasını ortaya koyan sunumlarla, şimdiye kadar topluma yeterince yansıtılmamış farklı bir yönü ve duyarlılığı tanıtılacaktır.