Gebelikte folik asit ve otizm riski

Sağlık
Gebelikte folik asit ve otizm riski

Yapılan yeni bir araştırmaya göre gebelikte çok fazla folik asit alan annelerin çocuklarında otizm görülme riski artabiliyor.

Doğumdan kısa süre sonra annelerin kanındaki folat seviyesini ölçen araştırmacılar, folat seviyesi normalin çok üzerinde olan annelerin çocuklarında, folat seviyesi normal olan annelerin çocuklarına göre, 2 kat fazla oranda “Otizm Spektrum Bozukluğu” izlendiğini kaydetti. Folik asit, kana girdiği andan itibaren folat olarak adlandırılıyor.

Yine, kanında yüksek seviyede B12 vitamini görülen annelerin çocuklarında bu bozukluğun görülme oranı, normal seviyedekilere göre 3 kat fazla.


Dr. Ramkripa Raghavan, yürüttüğü çalışmanın, yüksek folik asit ve B12 vitamini ile otizm riski arasında bir ilişki olabileceğini düşündüren ilk çalışmalardan biri olduğunu; ancak bulguların doğrulanması ve vitaminlerin sağlık üzerindeki etkilerinin incelenmesi için daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Bu iki vitaminin ne kadarının “fazla” olarak nitelendirilmesi gerektiği henüz bilinmiyor. Bu araştırmada folik asit için 59 nm/L, B12 için 600pm/L sınır kabul edildi.

Genellikle uzmanlar, hamile olan veya hamile kalmayı düşünen kadınlara, bebeğin sağlıklı beyin ve omurilik gelişimi için günlük folik asit takviyesi öneriyor. Dr. Raghavan, önerinin hala geçerli olduğunu, fakat araştırma boyunca, bu vitaminlerin fazlasının sinir sisteminin gelişiminde olumsuz rol oynayabileceğini gözlemlediklerini söyledi.

ABD’de yaşayan dar gelirli 1.400 anne – çocuktan toplanan veriler ışığında yürütülen araştırma yıllarca sürmüş. Doğumdan sonra 3 gün içinde annelerden kan örneği alınmış, folat ve B12 seviyeleri ölçülmüş. Çocuklar ise 15 yıl boyunca gözlemlenmiş ve hangilerinin “Otizm Spektrum Bozukluğu” geliştirdiği incelenmiş.

Sonuçlar, otizmin gelişme riski ile yüksek seviyedeki folik asit ve B12 vitamini arasında bir ilişki kurulabileceğini gösteriyor. Fazla vitamine maruz kalan çocuklar, diğerlerine göre 17 kat daha fazla risk taşıyor. Yine de, daha önce belirtildiği üzere, bu ilişki henüz ihtimaller arasında ve vitaminlerin hangi aşamada otizme neden olduğu, hangi kadınların risk grubunda olduğu daha kapsamlı bir çalışma ile aydınlatılmalı.

Dr. Raghavan, iyi bir beslenme düzeninin sağlıklı gebelik için şart olduğunu ve annelerin vitaminlerini ihmal etmemelerini söylüyor. Hamileler takviye hapları, lifli yeşil sebzeler, turunçgiller, mısır gevreği, makarna, ekmek gibi birçok kaynaktan folik asit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Derleyen: Furkan Avcı
Kaynak: http://www.livescience.com/54711-autism-risk-linked-to-high-folate-levels.html