2016 TÜBİTAK ‘Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ sahiplerini buldu

Öne Çıkanlar Toplum
2016 TÜBİTAK ‘Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüller 2016 yılı için sahiplerini buldu. Ödüller yıllardır Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört farklı kategoride veriliyordu. Bu yıl Bilim Kurulu, 3 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödülü verilmesini kararlaştırdı. 2016 yılında Hizmet Ödülü verilmedi.

Bilim Ödülü, Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan hayattaki bilim insanlarına veriliyor. 2016 yılı için ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırmaları için hibe de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş olan Özel Ödül ise yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2016 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. 

Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet Ödülü için hayatta olma koşulu bulunmuyor. Hizmet Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. 

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

İşte TÜBİTAK 2016 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin sahipleri ve araştırma konuları:

BİLİM ÖDÜLÜ

1) Temel Bilimler

Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN
Anabilim Dalı: Fizik / Yoğun Madde Fiziği
Araştırma Alanları: Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

2) Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Erkan YÜCE
Anabilim Dalı: Elektronik
Araştırma Alanı: Mikro-elektronik Devreler
Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 

3) Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Metin HEPER
Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Araştırma Alanları: Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler,  çıkar grupları ve sivil toplum
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi
"Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 

ÖZEL ÖDÜL

Temel Bilimler

Prof. Dr. Kemal KAZAN
Anabilim Dalı: Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
Araştırma Alanlar: Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları
Görev Yeri: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

1) Temel Bilimler

Doç. Dr. Emre Onur KAHYA
Anabilim Dalı: Fizik
Araştırma Alanları: Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Adem TEKİN
Anabilim Dalı: Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

2) Sağlık Bilimleri

Doç. Dr. Serdar DURDAĞI
Anabilim Dalı: Biyofizik
Araştırma Alanları: Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları
Görev Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

3) Sosyal Bilimler

Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM
Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji
Araştırma  Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.