Doğan Kuban

Avrupa uygarlığı ve İslam

Avrupa ya da Batı’nın yarattığı ortak uygarlık, sadece Hristiyan dini üzerine değil, Antik kültür ve dinle mücadele eden bir felsefe ve bilim, Antikite’den ilham alan gelişmiş bir sanat vizyonu üzerine kurulmuş; sonunda akıl ile dini inanç arasında, değişik toplumların paylaştığı ortak bir dünya görüşüne dayanan çağdaş politik düzenler ve onları büyük ölçüde birleştiren bir uygar yaşam vizyonu ola...

Sanat ve uygarlık

Yaratıcı, sadece varlığından, düşüncesinden, hayalinden dünya ile kurduğu ruhsal ilişkiden ve kullandığı ifade aracılığı ile o zamana kadar var olmayan bir nesneyi kendi düşünce ve yeteneğinden var eden bir sanatçıdır. Bu bağlamda müzisyen, ressam, heykeltıraş, şair, özgün kuramlar ortaya koyan filozof, yeni araçlar üreten mühendis, kompozitörden farklı bir yaratma süreci tanımlıyorlar. Ressam, he...

Dünyanın ve Türkiye’nin geleceği

Gazetede CIA Başkanının Suriye ve Irak’ın yeniden şekillenmesiyle ilgili bir haber okudum. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin’de, Müslümanların kutsal kentlerinden biri olan ve Kubbet es-Sahra’nın bulunduğu Kudüs’te Batılılar İsrail’in kurulmasına izin verdiler. Kudüs Jerusalem oldu. İngilizler İstanbul’un ‘Tsarigrad’ olmasına izin vermediler. Çünkü Rusya’da Komünist Devrim başlamıştı. Rus De...

Halkın sağduyusuna ulaşmanın yolu

Attan indiğinden bu yana toprakla haşır neşir olmuş, okuyup yazma geleneği olmayan, şimdi ülke nüfusunun %70’i olarak kentlere dolmuş Türkiye halkı, Cumhuriyet sayesinde İslam dünyasının önde gelen ülkelerinden biri. Fakat dünyanın ekonomik, kültürel, yaşam kalitesi ortalamalarının da çok altında. Uzun geçmişinde devlet örgütlenmeleri, fetihler, askeri zaferleri çok. Kültürel başarıları hiç yok! N...

Dünya tüm ilkelleriyle bir canlı tarih müzesi

Sevgili okuyucular, dünya çağdaş yaşamın bütün özellikleriyle birlikte bir canlı tarih müzesidir. Bu müzenin sergiledikleri arasında İlk ve Ortaçağ davranışı ve hatta araçları ile yaşayan insanlar da var. Amazon yerlileri ilkel bir kültür ortamında yaşıyorlar. Arap ve Afrika çöllerinde İslam’ın ortaya çıktığı dönemde yaşayan Karalar, Araplar, Asyalılar var. Ortaçağdaki düşünce ve inançlarla yaşaya...

Gelecek üzerine tekerlemeler

Geleceği sorguluyor, ondan ürküyoruz. Tası tarağı toplayıp kaçan zenginler de var. Fakat bu ülkede yetişmiş, onun köşesini bucağını bilen, insanı ile birlikte yetişmiş ve onu yarım yüzyıl yetiştirmiş, ömrünün sonuna gelen biri için geleceği sorgulamak gereğini duymak bile acı vericidir. Çünkü biz bu toplumun geleceğini kurmak için çalışan kuşağın çocuklarıyız. Fakat yakın tarihe dönüp Doğu Anadolu...

Türkiye ve Atatürk İslam başkaldırısının lideridir

İslam ülkeleri 20. yüzyıl ortasında sömürge olmaktan kurtuldular. Bağımsız devlet oldular, ama dünyanın paryası durumundalar, savaştan - iç mücadelelerden kavrulan bu ülkelerin öğretim ve sanayileri gelişmemiş. Dünyanın fakir ve ve cahil ülkelerinin başında geliyorlar. Belki birkaç Afrika devletinin önündeler. Fakat tümü zengin ülkelerin pazarları. Bu durumlarını değerlendirdiklerini gösteren bir ...

21. yüzyıl, -belki de insanlığın son dönemi- tüm fakir toplumların köleliği ile bitecek

Yaşamımız dünya ile bir bütün oluşturuyor. Türk toplumu 18. yüzyıldan bu yana Avrupa kültür çevresine katılmağa çalıştı. Osmanlılar Lale Devrinden Birinci Dünya Savaşı’na kadar bunu başaramadılar. İmparatorluk yok oldu. İstanbul ve Anadolu işgal edildi. Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. Laik Cumhuriyeti kurduk. Yeni bir çağdaşlık kavgası verdik. İkinci Dünya Savaşı oldu. Sonra darbelerle geçen bir 30 y...

Musiki, resim ve matematiksiz uygarlık olmaz!

Kuran’da, Peygamber’in hadislerinde resim ve heykel zaten yapmayan bedevi Araplara, ‘resim ve heykel yapmayın!’ demenin anlamsız olduğu açık. Peygamber’in hadisleri Kuran’ı açıklamak içindir. Bunlarda Kuran’da olmayan bir şey olamaz. Peygamber yapılmayan etkinlikle ilgili bir şey söylemiş de olamaz. Resim yasağı Ortodoks Kilisesi’ne karşı çıkan Bizans papazlarının uzun süre savundukları İkonoklast...