100 dijital ve 100 basılı dergi için hediye abonelik gençleri bekliyor!

Duyuru ve Etkinlikler
100 dijital ve 100 basılı dergi için hediye abonelik gençleri bekliyor!

Ünlü Fen Bilimleri Merkezi’nin kurucusu, İzzettin Silier, gençler için hediye HBT kampanyasına büyük bir katkı yaptı. Silier, dijital ya da basılı dergi seçenekleriyle, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 200 gence hediye abonelik sağlayacağını açıkladı.

Silier şöyle dedi: "HBT’yi çıktığı zamandan beri izliyorum ve çok başarılı buluyorum, doğrusu 100. sayıya ulaşacağını sanmıyordum. 100. sayıya ulaşmanın şerefine ben de HBT’nin okunurluğunu artırmak ve özellikle gençler arasında yayılmasına katkı yapmak amacıyla destek olmaya karar verdim..."

Silier, Fen Bilimlere Merkezi ile öğrencilerin bilimsel yeteneklerinin artmasına önemli katkılarda bulunmuş ve öğrencileri üniversiteleri kazanmıştı. 1995 yılında Bilim Merkezi Vakfı çerçevesinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla’da Deneme Bilim Merkezi’nin kuruluşunda ve hayata geçirilmesinde Ersin Arıoğlu ile birlikte öncü rol oynamış, Orhan Bursalı da Vakıf kurucusu olarak Deneme Bilim Merkezi’nin beş yıl müdürlüğünü yapmıştı. Ülkemizde ilk bilim şenliklerinin düzenlenmesinde de önemli katkılarda bulunmuştu.


İzzettin Silier şimdi gençlere HBT okumaları için destek oluyor.

Gençlerin, info@herkesebilimteknoloji.com adresine, isim ve soy isimleri, hangi okulda ve bölümde okudukları, dijital dergiye mi, yoksa basılı dergiye mi abone olmak istediklerini belirten bir yazıyla başvuru yapmalarını bekliyoruz. Basılı dergi isteyenler, açık posta adresi de belirtmeliler. Dijital dergi isteyenlerin iki yıllık arşive ulaşabileceklerini de ekleyelim.

Bekliyoruz!