Assos’ta Felsefe: Diyalektik

Duyuru ve Etkinlikler

Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen Assos’ta Felsefe bu yıl “Felsefe ve Diyalektik” teması ile 1-2 Şubat günlerinde Assos iskelede bulunan Nazlıhan Otel’de gerçekleşecek.

Geçen yıl doğumunun 200. yılı vesilesiyle, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından 19. yüzyıl Alman filozofu Karl Marx’a adanan Assos’ta Felsefe, bu yıl Herakleitos’tan beri felsefe tarihinin önemli bir kavramı olan ve Marx’ın yöntem olarak benimsediği “diyalektik” i tarihsel süreç içinde ve sistematik olarak ele alıyor.

“Kapital’i Topraktan Çıkaranlar” kitabında Serpil Güvenç Marx’ın görüşlerini şöyle aktarıyor;


“… (Marx) Hegel’in mistik yönünü eleştirdiğini ama bir zamanlar bu “güçlü düşünür” ün öğrenciliğini de yaptığını da yazar ve ekler;

Hegel’de diyalektik başaşağı duruyor. Mistik kabuk içindeki akla uygun özü bulmak istiyorsanız onun yeniden ayakları üzerine oturtulması gerekir.”

Etkinliğin ilk gün sunumlarını Öymen: “Sokrates, Felsefe ve Diyalektik”; Nazile Kalaycı: “Antik Çağ'da Şiire Karşı Diyalektik”; Cemil Güzey: “İhtiyar Adam ve Nehir” başlıklarıyla yapacaklar. İkinci gün ise, Türker Armaner: “Fichte ve Zamanın Diyalektiği”; Doğan Göçmen: “Hegel, Diyalektik ve Felsefenin Bilimselleşmesi” Barış Parkan: “Marx’ta Diyalektik” ve Halil Turan: “Diyalektikten Diyalojik İmgeleme: M. M. Bahtin” başlıklı sunumlar yapacaklar.  19 yıldır gelenekselleştiği gibi kış dönemi yapılan yılın bu ilk etkinliğinin dili Türkçe olacak.

Konuşmacılar hakkında:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Piron, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Spinoza, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Nazile Kalaycı: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ontoloji, Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Spinoza, Hegel, Marx, Nietzsche, Habermas, Heidegger, Gadamer. “Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Uygulamalı Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.