İnsana tolerans, saygı ve sevgi

Duyuru ve Etkinlikler

Yapı Kredi Yayıncılık tarafından yayımlanan üç aylık düşünce dergisi Cogito ve Felsefeciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu” 20 ve 21 Nisan günlerinde YKY Loca’da gerçekleşti.

Sempozyumda felsefe, psikoloji, psikanaliz, ilahiyat, eğitim disiplinlerinden ve siyaset alanından gelen aralarında Yasin Ceylan, Ayşe Sucu, Nuran Direk, Sibel Özbudun, Bella Habip, Nejla Kurul, Abdullatif Tüzer, Levent Gültekin’in de olduğu otuza yakın isim bildiri sundu.


Ülkemizde bir sorunsal olarak ortada duran ancak akademik düzeyde ve farklı perspektiflerden yeteri kadar tartışılmayan “seküler eğitim” kavramı ve olgusu felsefe, bilim tarihi ve veriler ışığında ele alındı.

Sosyal diyalog ve eğitimin insana tolerans, saygı ve sevgi temelinde yükselebileceği dile getirildi. Maneviyat alanının öznel olduğu, ahlâkın dine indirgenemeyeceği, ahlâk eğitiminin evrensel değerler temelinde verilmesi gerektiği, etik değerlerin özgürlüğü kabul etmek, üstlenmek ve sorumluluğa dönüştürmek yani hesabı verilebilir bir özgürlük yaşamakla ilgili olduğu vurgulandı.

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Zeynep Direk, “Sürüklenmek, bize dayatılan şeyi yaşamak yerine kendi dünyamıza sahip çıkmanın kamusal felsefenin özü olduğunu düşünüyorum” diyerek ahlâki açıdan bugün hayatta kalmak, kendi dünyamıza sahip çıkabilmek için bir araya gelmek, birbirimizle konuşmak, yaşadıklarımızı sorgulamak, deneyimimiz üzerine düşünmek, bir dil kurmak, çözümleri tekrar gözden geçirmek ve özneleşmek gerektiğini ileri sürdü.

Program için: http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/52dfeff3-c279-4bd3-8992-67df94371181.pdf