Konferans: Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihçiliği

Duyuru ve Etkinlikler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Çarşamba Toplantıları'nın 31. oturumu, "Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve 'Kendine Ait Bir Tarih'"başlığı altında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın vereceği konferansla devam ediyor.

Konferansın, Berktay'ın emeklilikten önceki bir tür veda konuşması olması bekleniyor.

Tarih: 27 Nisan 2017, Perşembe
Yer: İÜ Edebiyat Fakültesi Amfi 2
Saat: 17:00


Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Prof. Dr. Fatmagül Berktay, eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi’nde (UK) tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Genel Kurul üyesi olan Berktay, İÜ SBF’de “Siyaset Teorisi”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Demokrasi Teorisi”, “Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar”;  Kadın Çalışmaları Bölümü’nde ise “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini verdi. Bir dönem İÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Fatmagül Berktay, çeşitli uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etti.

ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde de dersler ve konferanslar veren Berktay’ın Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları alanlarında yurt içinde ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunan Berktay,  halen “politik etik” ve “politik kötülük” üzerinde çalışıyor.