Panel: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Köylülük Tartışmaları

Duyuru ve Etkinlikler

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları’nda 22 Nisan saat 19.00’da “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Köylülük Tartışmaları” ana başlıklı bir panel gerçekleşecek.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Sinan Yıldırmaz  “Tahayyül”den “Gerçek”e Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi ve Osmanlı Köylülüğüne” ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi E. Attila Aytekin “Osmanlı Köylülüğüne ve Toprak Meselesine Dair Tartışmalı Noktalar” başlıklı sunumlar yapacaklar.

Yıldırmaz, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde köylülüğün teorik, politik, ekonomik ve kültürel düzeyde bütüncül bir portresini oluşturacak.


Aytekin ise, klasik ve güncel Marksist eserlerden yola çıkarak tarih yazımındaki sorunlu ya da tartışmalı noktalara dair yer yer kuramsal, yer yer görgül yanı ağır basan eleştirel bir perspektif sunacak.

Detaylı bilgi için: https://tarihvakfi.org.tr/