TFK 2018 İstanbul Semineri: Bilgi, Dil ve Değişim

Duyuru ve Etkinlikler

Türkiye Felsefe Kurumu (TFK)’nun 2018 İstanbul Semineri, bu yıl 30 Kasım - 1 Aralık günlerinde, Koç Üniversitesi (KÜ) Felsefe Bölümü ev sahipliğinde, KÜ Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak seminerin genel konusu "Bilgi, Dil ve Değişim" olacak. Seminerin açılışını KÜ Felsefe Bölümü Başkanı İlhan İnan ve TFK Başkanı İoanna Kuçuradi yapacak.

Program:

30 Kasım 2018, Cuma
9:30-10:30 Konukların Karşılanması
10:30-11:00 Açılış


İlhan İnan
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı
İoanna Kuçuradi
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

Birinci Oturum
11:00-12:30
Başkan: Erhan Demircioğlu
İlhan İnan: “Bilmediğinin Farkında Olmak”
Güncel Önkal: “Bilgi Sosyolojisine Felsefî Bir Müdahale: Kavramları Savunmak”

12:30-14:00 Ara

İkinci Oturum
14:00-15:30
Başkan: Muttalip Özcan
Meriç Bilgiç: “A priori Kognitif Kategorilerin ve Evrimsel Kökenlerinin Kategoriler Matematiğinde Tanımlanması”
Zekiye Kutlusoy: “Noam Chomsky’nin Bilişselci Dil Yaklaşımı ve Çağdaş Zihin Felsefesi Açısından Önemi”

15:30-16:00 Ara

Üçüncü Oturum
16:00-17:30
Başkan: Zeynep Direk
Kubilay Hoşgör: “Bilgi, Dil ve Görünüşlerin Dünyası”
Robert Howton: “The Argument of Posterior Analytics II.19”

1 Aralık 2018, Cumartesi

Dördüncü Oturum
10:00-11:30
Başkan: İmge Oranlı
Gülçin Ayıtgu: “Değişeni Yazmak: Dilbilimsel Açıdan Tarih yazımı”
Sara Çelik: “Bilginin Ediniminde Dil ve Doğruluk Bağlamları Üzerine”

11:30-12:00 Ara

Beşinci Oturum
12:00-13:30
Başkan: Bergen Coşkun Özüaydın
Gülriz Uygur: “Yargılamada Bilgisel Adaletsizlik"
Mustafa M. Dağlı: “’İnsan’ Olma Serüveninde Dilin ve Bilginin Rolü: ‘Gözlükçü’ ile bir Sohbet”