matematik

Matematik ve “günlük” hayat

Duyduğumuz klasik ifadelerden biridir: “Matematikte öğrendiğim bunca şey günlük hayatta ne işime yarayacak?” Özellikle Türkiye’de bu soruyu sormak her öğrencinin hakkı. Çünkü matematiğin günlük hayattaki varlığının temeli eğitim sisteminde öğretilen denklemler değil; tam tersi eğitim sisteminde hiç üzerinde durulmayan ispat, mantık ve analitik düşünce tarafıdır… Mevzuyu matematiğin en temel kavram...

 "Sorma!" Betül Tanbay, Türk Matematik Derneği Başkanı Tosun Terzioğlu’nun ağzından bir kez çıkan sözcük. Matematik, soru sormaktır. İnsan merak etmeseydi, soru sormasaydı, matematik nasıl oluşurdu? Matematikçi hep sorar. Bazan kendi sorar, kendi bulur. Bazan biri sorar, başkası bulur. Bazan keşiş gibi tek başına bulur, ama çoğu bazan bir kara tahta karşısında beraber. Derdini paylaşmayan pek derm...