Bağırsak bakterilerinin yol açtığı 4 hastalık

Öne Çıkanlar Sağlık
Bağırsak bakterilerinin yol açtığı 4 hastalık

Uzmanlar bağırsaklarımızda 100 trilyon bakteri olduğunu ve bu sayının insan bedenindeki hücrelerin 10 katına eşit olduğunu belirtiyorlar. Bağırsak florası olarak bilinen bu bakteriler, besinlerin enerjiye dönüştürülmesinden tutun da bağışıklık sisteminin oluşmasına ve bedenin hastalıklara yol açan zararlı mikroplarla mücadeleye uzanan, çeşitli biçimlerde insan sağlığını etkileyebiliyorlar.

Obezlik

Sayıları giderek artan araştırmalar bağırsak bakterileri ile kilo arasında yakın bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Son bir araştırma obezlerin bağırsak floralarındaki çeşitliliğin zayıf kişilere kıyasla daha az olduğunu ortaya koyuyor. Başka araştırmalar da Firmiküt’ler adı verilen bir bakteri topluluğundaki artış ile Bakteriodete’ler türündeki bakteri topluluklarındaki düşüşün obezlikle ilintili olduğuna işaret ediyorlar.


Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bağırsaklardaki bakterilerin kilo alımında nasıl etkili olabilecekleri konusunda birtakım ipuçları sunabilir. Bir süre önce yapılan bir araştırma kendilerine obezlerden alınan “bağırsak bakterileri aktarılan” farelerin zayıf kişilerden alınan bakterilerin aktarıldığı farelerden daha çok kilo aldıklarını ve daha çok yağlandıklarını gözler önüne seriyor.

Kalp hastalıkları

Yapılan bir araştırma, bağırsak bakterilerinin-yumurta ve et gibi- belli yiyeceklerle beslendiklerinde, kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını arttırabilecek bir bileşimi ürettiklerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan ve kanlarında trimetilamin- N-oksit (TMAO) adlı bileşimin yüksek düzeylerde olduğu kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma, felç geçirme, ya da üç yıllık bir zaman dilimi içinde ölme olasılıklarının söz konusu bileşimin daha düşük düzeylerde olduğu kişilere kıyasla 2.5 kat daha yüksek olduğu görüldü.

Bulgular insanların kalp hastalıklarına yakalanma olasılıklarını azaltmak amacıyla (yumurta ve et gibi) yağ ve kolesterol oranları yüksek olan yiyecekleri daha az tüketmeleri gerektiği önerilen mevcut beslenme düzenini bir kez daha desteklemiş oluyor.

Bağışıklık sistemi

Bağırsaklar, bedende bağışıklık sisteminin dışarıdan gelen unsurlarla etkileşime girdiği temel alanlardan birini oluşturuyorlar. Öyle ki, bağırsak bakterileri ile hücreleriniz arasındaki etkileşim bağışıklık sisteminin tam anlamıyla gelişmesi ve işlevini yerine getirmesi açısından görünürde can alıcı bir rol oynuyor. 2003 yılında yapılan ve The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bağırsaktaki lenf dokusu bağışıklık tepkisini oluşturma yetisine sahip en geniş hücre havuzunu da içinde barındırıyor. Bir araştırma da, bağırsak bakterilerinin oluşumunda ve buna bağlı olarak da bağışıklık sisteminin gelişiminde, bebeklerin anne sütüyle beslenip beslenmediklerinin ciddi bir payı olduğunu gözler önüne seriyor. Bebeklerin bağırsak bakterilerinde “devreye giren” genlerle bağışıklık sistemlerinde “devreye giren” genler arasında da bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Beyin

Hayvanlar üzerindeki araştırmalar bağırsak bakterilerinin işlevlerinde meydana gelen aksaklıkların beyni ve buna bağlı olarak da davranışları etkileyebileceğine işaret ediyor. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada (bağırsak bakterilerini öldüren) antibiyotik verilen farelerin kaygılarının azaldığına, bağırsak bakterileri yeniden sağlıklarına kavuştuğunda ise kaygılarının tekrarladığı gözlendi. Araştırmacılar bakterilerin beyne ulaşıp birtakım etkiler yaratabilen kimyasallar ürettiklerine inanıyorlar. Bakteriler insanların da davranışlarını da etkiliyorsa, bağırsak florasının işlevini gerektiği gibi yerine getirmesini sağlayan probiyotikler gibi, birtakım sağaltım yöntemlerinin davranış bozukluklarına da çözüm getirebileceğine inanılıyor.

Kaynak