Belirli gen mutasyonları sosyal davranışları etkiliyor

Son Dakika Bilim
Belirli gen mutasyonları sosyal davranışları etkiliyor

Zebra balıklarıyla yapılan bir çalışmada, genetik mutasyonların balıkların grup davranışları üzerinde belirgin etkileri olduğu tespit edildi.

Sonuçları iScience'ta yayınlanan çalışmada, Harvard Üniversitesi ve Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, genlerin kolektif davranışı nasıl etkilediğini inceledi. Zebra balıkları normalde eşgüdümlü bir şekilde birlikte hareket ederken, belli genetik mutasyonlar gerçekleştiğinde bu eşgüdümün bozulduğu görüldü.

Sosyal davranışı etkileyen otizm ve şizofreni de dahil olmak üzere bazı hastalıklarla ilişkili genetik mutasyonlara odaklanan araştırmacılar, bu mutasyonların balıklarda grup davranışını değiştirdiğini gözlemledi. Bulgular, bipolar bozukluk, otizm ve depresyon gibi nöropsikiyatrik bozukluklarla ilgili yeni araştırmaların önünü açabilir.


Kaynak