Hücrelerin içindeki proteinlerin yerlerini belirleyen mikroskop geliştirildi

Son Dakika Bilim Teknoyaşam
Hücrelerin içindeki proteinlerin yerlerini belirleyen mikroskop geliştirildi

Önemli biyolojik süreçleri anlamak için proteinlerin, hücrelerin nerelerinde ne miktarda bulunduklarının bilinmesi gerekiyor. Fakat bu o kadar kolay değil. Proteinler hem bildik ışıklı mikroskoplarla görünmeyecek kadar küçükler hem de farklı proteinleri birbirinden ayırmak çok zor.

Avusturyalı bilim insanları şimdi kızılötesi spektroskopi, atom kuvvet mikroskopu ve makineye dayalı öğrenme kombinasyonu ile hücredeki proteinleri tespit etmenin ve nanometreye kadar doğru bir şekilde yerlerini belirlemeye başardılar. Proteinler, işlevleri kadar çeşitlidirler. Sadece hücre içindeki oranları değil bulundukları yer de hücresel süreçleri çalıştırır. Uzmanlar bunu gözlemlemek için hücrenin içini flüoresan boyar maddelerle görünür kıldılar. Bu tür işaretlemelerle proteinleri bozabiliyor. Avusturyalı araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni protein mikroskopu bu tür işaretçilere gerek duymuyor. Bunun yerine farklı proteinlerin, kızılötesi alanda farklı dalga boylarını soğurdukları gerçeğinden yararlanılıyor. Proteinlerin nerelerde bulunduklarıyla ilgili bilgiler de edinebilmek için bilim insanları, atom kuvvet mikroskopundan yararlandılar. Bir protein kızılötesi ışın yaydığında, bölgesel bir ısına meydana geliyor ve örnek burada biraz genişliyor. Bu da atom kuvvet mikroskopuyla ölçülebiliyor.

Araştırmacılar yeni yöntemi endüstride örneğin özellikle de biyoyakıt için gerekli olan selülaz üretiminde önemli bir rol oynayan, Trihoderma reesei mantarında test etmişler. Yeni yöntemle her hifteki selülaz dağılımını herhangi bir işaretçiye gerek duymadan ölçebildiler. Bu daha önce mümkün değildi. Yöntem aynı zamanda suyun içindeki mikroorganizmalarda da kullanılabiliyor.


Kaynak