HBT Konferansları – 3

Toplum

İnsanlığın, bilimin ve uygarlığın itici gücü olarak merak, yaratıcılığı teşvik eden, kışkırtan bir unsur mudur? Merakı örgütleyerek, bilimde, teknolojide, eğitimde ve toplumda yaratıcılığı arttırmak ne kadar mümkün? Bilimsel araştırmalarda ve mühendislik becerilerinde yeterli merak ve yaratıcılığa sahip miyiz? Şüphe eden toplum ve merak ilişkisi.. Toplumsal olarak merak nasıl örgütlenir ve geliştirilir?

Orhan Bursalı'nın sunumuyla Prof. Dr. Lale Akarun, Ali Akurgal ve Dr. Tevfik Uyar tartışıyor.

BAU TIP işbirliğiyle, 4 Ocak Cumartesi saat 17.00'de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde yapılacak konferansımıza herkesi bekliyoruz.