Sosyal Kültürel Değişme

Kitaplar
Sosyal Kültürel Değişme

Yazarımız Bozkurt Güvenç’in, güncellenerek yeniden yayımlanan, ilk yayınlandığında bile geleceğe yönelik eleştirileri ile dikkati çeken ve korsan baskıları yapılan bu kitabı, günümüzü ve geleceğimizi anlamak için bir el kitabı niteliğindedir. Okuyup tartışmanızı öneriyoruz... Aşağıda, Güvenç'in kaleme almış olduğu ve arka sayfada yer alan tanıtım metnini sunuyoruz.

“Neler oldu, daha doğrusu neler olmadı ki şu son 40 yılda? Bildik dünya belki sona erdi, tarih oldu ama bilinmeyen bir geleceğin eşiğinde yaşıyoruz.

Ülkemizde Batının desteklediği 12 Eylül 1980 Cuntası, Demir Perde’nin yıkılması, dünya gücü Sovyetler Birliği’nin kendiliğinden dağılması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, iki kutuplu dünyada ABD egemenliği, Çin’in ekonomik bir güç olması, Teknoloji ve İletişim Devrimi’nin, “Küreselleşen Dünya” söyleminin ve “Uluslararası Sermaye”nin “Dünya Köyü”nde bir refah, barış ve bilgi toplumu yaratması beklenirken, zengin yoksul uçurumunun büyümesi, “imkanlarımızın ötesinde yaşama” politikalarının büyük yapısal bunalımlara, bölgesel, etnik ve dinsel savaşlara, post modern çağların geleceğini tehdit eden çevre ve iklim sorunlarına yol açması, nükleer güçler kulübünün büyümesi vb, vd...


Emperyalist Batı’nın desteğiyle Türkiye’de iktidara gelen, hemen her şeyi satıp savurarak seçimler kazanıp, dışa bağımlı bir tüketim toplumu yaratan Cemaatler Ortaklığı’nın Laik Cumhuriyeti çağdışı bir Arap-İslam topluluğuna dönüştürme girişimleri, Orta Doğu dengelerini altüst eden bir “Arap Baharı’nda  bir bölge lideri olarak yalnızlaşan ve etnik bölünme tehdidi karşısında kutuplaştırılan ülkenin ilan edilmemiş bir çatışmaya sürüklenmesi, vb...

Yaşanan değişimleri olumlu ya da olumsuz, hatta önemsiz bulan bazı kişiler, topluluklar veya kurumlar olabilir. İlk baskıya eklediğim Güncelleme 2016 bölümünde, eşi benzeri görülmemiş “sosyal küresel değişmelerin”  boyutlarını, sorunlarını ve basılı kaynaklarını tanıttım. 1970’lerde “vaktinden önce yazılmış” bir deneme olarak değerlendirilen araştırmanın, bu kez okunup anlaşılacağını ve laik Cumhuriyetimizin barışçı geleceğine hizmet edeceğini umuyorum.”

Efil Yayınevi