Asar-ı Atika: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti

Kitaplar

 

Asar-ı Atika: Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti
Zeynep Çelik
KÜY, 2016
265 sayfa


Arkeoloji, Tarih kategorisinde Ayşen Gür çevirisiyle İngilizce aslıyla aynı anda Türkçeye kazandırılan Asar-ı Atika, eski eserler üzerinden geçmişi sahiplenme olgusunu siyasi ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor. Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan "Eski eserlerin sahibi kimdir?" sorusundan yola çıkıyor. Arkeolojinin akademik bir disiplin haline geldiği 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında, arkeoloji ve ulus kurma pratikleri arasındaki ilişkiye disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Hükümetlerin, müzelerin, arkeologların ve kazı işçilerinin eski eserler üzerindeki hak iddialarını inceleyerek arkeolojinin kültürlerarası ilişkiler ve iktidar mücadelelerinde oynadığı rolü ortaya koyuyor.

Zeynep Çelik, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki eski eserlere dair uluslararası söylemi açığa çıkarırken, Avrupa müzelerine nazaran yeni oluşan iki müzenin kuruluş ve büyüme süreçlerini de karşılaştırıyor: İstanbul’daki Müze-i Hümayun ve New York’taki Metropolitan Museum of Art.

Zeynep Çelik hakkında:

19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, Şark'ın Sergilenişi, Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule, İmparatorluk, Mimari ve Kent: Osmanlı - Fransız Karşılaşmaları (1830-1914) kitaplarının yazarı; Streets: Critical Perspectives on Public Space, Walls of Algiers: Narratives of the City Through Text and Image kitaplarının derleyicilerindendir. 2011 yılında SALT'ta açılan Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914'ün ve 2015 yılında ANAMED'de açılan Camera Ottomana: Osmanlı İmparatorluğu'nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914 sergilerinin küratörlerindendir.