Gezgin Filozof Uluğ Nutku

Kitaplar

Prof. Dr. Uluğ Nutku hakkındaki yazılardan oluşan ve editörlüğünü Mustafa Günay’ın yaptığı “Gezgin Filozof Uluğ Nutku” kitabı Aralık 2020’da Çizgi Kitapevi tarafından yayımlandı.

Kitapta, “Kişi/Kişilik Olarak Uluğ Nutku’ya Bakışlar”, “Uluğ Nutku’ nun Felsefesine Bakışlar”, “Uluğ Nutku’nun Ardından Yazılanlar/Söylenenler” gibi bölüm başlıkları altında Afşar Timuçin, Adnan Gümüş, H. Haluk Erdem, Yavuz Adugit, Engin Delice, Celal Gürbüz’ün de aralarında olduğu öğretim üyesi dostu ve öğrencisi olmuş felsefeciler ile bazı genç düşünce insanlarının makaleleri yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü “Sistematik Felsefe ve Mantık” kürsüsünü kuran Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu’nun öğrencisi ve iz sürücüsü Uluğ Nutku felsefi antropoloji/insan felsefesi geleneğini sürdüren bir filozoftur. Felsefe Bölümü’nü kurduğu Mersin Üniversitesi’nde iken 1988 yılında kaleme aldığı etik üzerine yazılmış kitapların başında gelen “İnsan Felsefesi Çalışmaları” nın önsözünde bunu şöyle ifade eder, “Daha geriye baktığımda, buradaki düşüncelerimin otuz yıl önce filizlenmeye başladığını görüyorum. Yirmi yıl önceki yayınlanmamış doçentlik çalışmamdan iki parça da gözden geçirilmiş olarak (bu kitapta) yayınlanmaktadır.”


Nutku’nun, “İnsan felsefelerle tüketilemez, başka değişle insan felsefeleri hep olacaktır. Temel sorunlar aynıdır ve genel bir insan görüşüne olanak sağlarlar. Ama buna ulaşmak, genel bir insan kavramıyla başlamayı değil, genelliği canlandıran, farklı yörelerde farklı dillerde yaşayan insanların sorunlarından geçmeye gerektiriyor” sözleri felsefesinin var olandan beslendiğinin kanıtıdır.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Günay şu sözlerle kitabı tanıtıyor, “17 Kasım 2014’te aramızdan ayrılan değerli hocamız Uluğ Nutku’yu ölümünden sonra çeşitli etkinlerle anmayı sürdürdük. Onun felsefe çalışmalarını irdeleyen yazılardan oluşan bir kitap hazırlama düşüncesi ise yıllardır bir tasarı olarak sonuçlandırılmayı bekliyordu. Bu aynı zamanda hocamıza duyduğumuz saygının ve bir gönül borcunun ifadesidir.

Yaklaşık iki yıldır hazırlamaya çalıştığımız “Gezgin Filozof Uluğ Nutku” da yer alan yazılar hocamızın felsefe çalışmalarında işlediği sorunları, onun kendine özgü felsefi söylemini ve özgün kavramlarını çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Kitabın Nutku’nun Türkçe felsefenin ve felsefi düşüncenin gelişimindeki katkılarını daha görünür ve bilinir kılma konusunda önemli bir işlevi yerine getireceğini umuyoruz. Aynı zamanda  “Cumhuriyet Döneminde Felsefe” adıyla başlayan dizinin ilk adımı olan bu kitabın yaprakları Uluğ Nutku’ yu hem kişi hem de düşünür olarak tanıyan, seven, değerinin farkında olan insanları buluşturdu. Okurla daha da anlam kazanacak.”

Gezgin Filozof Uluğ Nutku, Editör: Mustafa Günay, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2020.