Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri

Kitaplar
Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri
Editör: Canan Koca
Spor Yayınevi, 2016
240 Sayfa
Spor, birçok akademik disiplin için müşterek bir mesken. Bu meskenin akademik sakinlerini de farklı disiplinlerde bilgi üreten araştırmacılar oluşturuyor. Farklı akademik disiplinlerden (sosyoloji, iletişim, tarih, kültürel araştırmalar ve spor bilimleri vs.) araştırmacılara bir mesken sunan bu kitap,disiplinler arasında spor ve toplumsal cinsiyet halli bir diyalog kurmayı amaçlıyor. Bu diyalog ise bölümlerin konuları ele alışları ve yaslandıkları akademik disiplinler üzerinde yükseliyor.
Bu kitaptaki yazıları derlemek çok heyecan vericiydi, çok doyurucuydu.
Her bir bölümde tekrar tekrar gördüm ki; spor alanının cenderesi toplumsal cinsiyet hallerinin hareket alanlarını her ne kadar genişletse de, bu hallerin dışına çıkabilme potansiyelini de bir o kadar zenginleştiriyor. İşte bu alanda mücadele etmenin hazzı da bundandır! Bu anlamda kitabın her bir bölümünün bir davetkârlığı var. Her bir bölüm, toplumsal cinsiyet hallerinin dinamiğini, karmaşıklığını ve farklı hallerle kesişimselliğini gösteren çözümlemeleriyle ve önerileriyle, sporun farklı toplumsal cinsiyet hallerine kapı aralıyor.
Umuyorum ki bu kitap, spor meskeninin farklı disiplinlerine mensup sakinlerine farklı bir düşünme pratiği ve beraberinde başka tahayyül olanakları sunabilecek.

Canan Koca, Editör