43. İktisat Haftası başlıyor

Duyuru ve Etkinlikler

Kuruluşunun 76. yılını kutlayan İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC)’nin 43 yıldır düzenlediği İktisat Haftası 13-14-15 Mart günlerinde “Kriz: Daha Derin, Daha Yaygın / Ekonomik ve Toplumsal Krizin Anatomisi” üst başlığıyla İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda başlıyor.

6 oturumda gerçekleşecek haftanın alt başlıkları: “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Kriz”; “Türkiye Tarımın Dönüşümü ve Geleceği”; “Türkiye’de Siyasal Dönüşüm ve Rejimin Niteliği”; “Türk Dış Politikasında Bunalım ve Çıkış”; “Neoliberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Kadınlar”; “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”. Bu altı oturumun açış konuşmalarını Ahmet Eren, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Rıza Türmen, Yaşar Yakış, Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve Prof. Dr. İlhan Tekeli yapacaklar.

İktisat Haftası 1974 yılında “Sanayileşmenin Neresindeyiz?” üst başlığı ile başlayan ve 1980 yılı olağanüstü dönemi hariç kırk üç yıldır aralıksız devam eden İktisatçılar Haftası, konu ile ilgili tarafların en önemli temsilcilerini bir araya getiriyor.


Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan iktisadi, sosyal ve kültürel olayların sağlıklı bir zeminde tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olan İktisatçılar Haftası’nın konuşmacıları Türkiye'nin önde gelen bilim adamları, siyasetçileri, bürokratları, iş adamları, sendikacıları, gazetecileri ve konusunda uzman kişiler oluyor. Ayrıca yurt dışından da konusunda uzman olan iktisatçılar, siyaset adamları ve gazeteciler panelist olarak katılıyor.

İktisatçılar Haftası’nın bir diğer özelliği de, etkinliğin her gününün fakülteye değer katmış öğretim üyelerine armağan edilmesidir.