ANAMED’de Zafer Toprak konuşması

Duyuru ve Etkinlikler

ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen Kütüphane Konuşmaları’nın Aralık ayındaki konuğu Zafer Toprak, son kitabı Türkiye’de Yeni Hayat İnkılap ve Travma 1908-1928 temelinde şekillenecek ve konuşmasında tarihsel çerçeveyi genişleterek 1938’e kadar olan dönemi ele alacak. Moderatörlüğünü Asım Karaömerlioğlu'nun üstleneceği konuşma Beyoğlu, ANAMED Kütüphanesi’nde 4 Aralık Salı, saat 18.00’de başlayacak.

Yazarın sözleriyle genç Cumhuriyet II. Meşrutiyet yıllarından “yeni hayat” diye tanımlanan yeni bir yaşam tarzı devralmıştı. “Yeni hayat” günlük yaşamın hemen her alanında radikal dönüşümleri içeriyordu fakat çözülmekte olan Osmanlı toplumunu üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar doğurmuştu. Toprak’a göre 20’li yılların sonuna doğru yeni bir dönem başladı ve 1929 Büyük Buhranı bir tür kültürel dönüşüm için uygun bir ortam hazırladı. Kıta Avrupası’nda giderek güç kazanan “Yeni İnsan” anlayışı Cumhuriyetçi çevrelere de cazip geldi. Bu arada nüfus sorununa çözüm getirici önlemler alındı. Evlilikler özendirildi ve yaşamı aşırılıklardan arındırmaya yönelik ahlaki normlar pekiştirildi. 1930’larda Türkiye bir anlamda “kültürel devrim” yaşadı ve bu sayede 20’li yılların toplumsal travmasının üstesinden gelinebildi.


Prof. Dr. Zafer Toprak hakkında

Zafer Toprak, Mülkiye’nin Diplomasi ve Dış Münasebetler şubesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde yaptı. İstanbul İktisat Fakültesi'nden iktisat, St. Olaf (Minnesota) Üniversitesi’nden insan bilimleri doktorası aldı. Akademik çalışmaları 19. ve 20. yüzyıl Türkiye’si üzerine yoğunlaştı. 25 kitabı ve 300 dolayında başta Türkçe olmak üzere değişik dillerde makaleleri yayımlandı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih kurucusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Aptullah Kuran Üstün Hizmet ödülünü, Osmanlı Bankası-Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi ödülünü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü’nü kazandı. 1977'de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü'ne katıldı. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nin çağdaş Türkiye ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü’nün başında bulundu. 2013'te Boğaziçi Üniversitesi'nde emeritus profesör oldu. Halen Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Prof. Dr. Zafer Toprak Bilim Akademisi aslî üyesidir.