Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V: “Aydınlanma nedir”

Duyuru ve Etkinlikler

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu'nun beşincisi, 2-30 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Felsefe Okulu V'in seminerleri, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul-Nişantaşı'nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu'nda verilecektir. (Teşvikiye Caddesi No: 6, Nişantaşı, İstanbul). Program üniversite içinden ve dışından herkese açıktır.

 


Aydınlanma kavramı ne anlama gelmektedir? Aydınlanmanın felsefe, bilim, sanat ve siyaset ile ilişkisi nedir? Aydınlanma belli bir dönem ile sınırlı tutulabilir mi? Aydınlanma hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıkmıştır? Aydınlanmanın Antik Çağ’daki kökenleri nedir? Rönesans’ın Aydınlanmadaki etkisi nedir? 18. Yüzyılda gerçekleşen devrimlerle Aydınlanma arasında nasıl bir ilişki vardır? Tarihte hangi bilim insanları ve filozoflar Aydınlanma hareketine ne gibi katkılar sağlamıştır? Aydınlanmanın geleceği için hangi öngörülerde bulunmak olanaklıdır? Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in vereceği seminerlerde bu sorulara yanıt aranacak, Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde en fazla gereksinim duyduğu Aydınlanma kavramı, tüm ayrıntılarıyla irdelenecektir. Her seminer 2 saattir. (60 dakika sunum, 15 dakika ara, 45 dakika soru-yanıt).

 


Eğitim tarihleri

02 Mart 2018 Aydınlanmanın Anlamı 1. Hafta
09 Mart 2018 Aydınlanmanın Kökenleri: Antik Çağ 2. Hafta
16 Mart 2018 Ortaçağdan Çıkış: Rönesans 3. Hafta
23 Mart 2018 Aydınlanma Devrimleri: 18. Yüzyıl 4. Hafta
30 Mart 2018 Aydınlanmanın Geleceği 5. Hafta

Prof. Dr. Örsan K. Öymen kimdir

Prof. Dr. Örsan K. Öymen 1965 doğumludur. Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden almıştır. Say Yayınları'ndan çıkan "Hume" adlı bir kitabı ve alanında birçok ulusal ve uluslararası akademik makalesi bulunmaktadır. Felsefe'deki uzmanlık alanları Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi’dir. 2000 yılından beri üniversitede Felsefe alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı'na bağlı Işık Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı'dır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Assos'ta Felsefe" adlı oluşumun kurucusu ve direktörüdür.

Katılım için: https://www.isikun.edu.tr/felsefe-okulu