Söyleşi: Salgın Sonrası ‘Yeni Normal’ – Öne Çıkması Beklenen Yaklaşımlar

Duyuru ve Etkinlikler Öne Çıkanlar

‘Yeni Normal’ terimi, COVID-19 salgınının ekosistemin temel yönlerini ve alışılagelmiş süreçlerini nasıl dönüştürdüğüne işaret etmek için günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kimi uzmanlar salgının; sosyal adaletin sağlanmasına, teknoloji tasarımının insanlık refahına ve doğanın dengesini bulmasına odaklanma için bir fırsat olduğunu düşünürken, çok iyimser olan bu görüşlerin aksine, bazı uzmanlar 'Yeni Normal'in büyük sermayenin güdümünde ve kontrolünde, teknoloji odaklı olacağını, sonuç olarak toplumlara büyük zorluklar sunacağını söylemektedir. Yanı sıra ‘Yeni Normal’in ne olduğunun hala belli olmadığını öne süren uzmanlar da vardır.


Hangi görüş doğru çıkarsa çıksın günümüzde iyice belirginleşen bazı kavram ve teknolojiler geleceği şekillendirme kapasitesine sahiptir. Bu söyleşide bunlar kısaca ele alınacaktır.

Mahmut Kiper
Metalurji Mühendisi, Ar-Ge ve İnovasyon Stratejileri ve Yönetimi Uzmanı

4 Aralık 2021, Saat 16:00

Youtube: https://youtu.be/tn0eIplyjpY