Karanlık maddeyle ilgili hala bir kanıt yok

Fizik ve Uzay Öne Çıkanlar
Karanlık maddeyle ilgili hala bir kanıt yok

Tokyo yakınlarındaki Tsukuba kentindeki SuperKETB hızlandırıcısında elektronlar ve anti parçacıkları (pozitronlar) neredeyse ışık hızında hızlandırılıyor ve çarpıştırılıyor. “Belle II” detektörü bu parçacık çarpışmalarını kaydediyor ve artı ürünlerin çarpışması sırasında oluşan hatları yok ediyor. Karanlık madde modern fiziğin en büyük bilmecelerinden biri. Evrendeki tüm kütlenin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğu tahmin edilmesine rağmen görünmez. Ve şimdiye dek doğrudan doğruya gözlemlenemedi.

Karanlık maddenin nelerden oluştuğuyla ilgili teoriler çeşitli. Karanlık maddenin bir kütle olduğu kesin ancak sadece kütle çekimi etkisiyle tespit edilebiliyor. Bu etkiyi ise örneğin galaksilerdeki yıldızların hareketleriyle izlemek mümkün. Fakat fizikçiler Karanlık ve düzenli madde arasında kütle çekimden başka etkileşimlerin bulunduğunu da düşünüyorlar. Bu “normal” ve karanlık maddenin birleşmesi, karanlık bir foton veya Z’bozonu aracılığıyla gerçekleşebilir. Bilim insanları sonuncusunu araştırmış olsalar da Belle II detektörünün verilerine göre elektron-pozitron çarpışmalarında böyle bir parçacığın kanıtı bulunamadı.

Karanlık madde parçacık çarpımlarının yarılanma ürünlerinde eksik olan enerjiyle kendini gösterebiliyor. “Olası her türlü senaryoyu kontrol etmemiz gerekir, çünkü detektördeki sinyaller karanlık fotonda Z’bozonundakinden çok daha farklı görünüyorlar” diyor araştırmacılar. İlk verilerin keşif için hayal kırıklığı olmadığını söyleyebiliriz, sonuçta “Belle II” 2027’ye dek çalışacak ve çok daha fazla veri kaydedecek. Bu nedenle hala potansiyel var Physical Review Letters dergisinde yayımlanan ilk sonuçlar, incelenen kütle de ve enerji alanında yeni bir bozonun bulunmadığını gösteriyor. Bilim insanları detektörün diğer verileriyle gelecekte olası karakteristik boyutlarını daha da sınırlayacağını ve karanlık maddeyi izleyebileceklerini umuyorlar.


Kaynak