Ali Akurgal

İleri teknoloji

Ülkemizin teknolojideki yeri arzulanan düzeyde değil. Eğer iyileşmezse de kişi başı gelirin artacağı ve orta gelir eşiğini aşacağımızdan pek ümit yok. Teknoloji düzeyini artırmak için en kestirme yol, kendi üniversitesinde geliştirilen kazanılan bir temel yetkinliği; kendi sanayisinin; kendi tasarladığı bir üründe kullanmak üzere teknolojiye dönüştürmesi. “Küresel ekonomi” sözleriyle başlayan ve t...

Dikkat! Büyük veri!

Sosyal medya olarak adlandırılan haberleşme ortamlarında, ya da insanların karşılıklı haberleşmelerinde, internet üzerinden yayınlanan görüş ve haberlerde her gün, inanılmaz büyüklükte veri etrafta uçuşuyor. Bu veri birikiyor da birikiyor. İnsanlar, yolladıkları ve aldıkları mesajları, fotoğrafları silmiyor, saklıyorlar. Bu devâsâ veriyi saklamaya cep telefonlarının bellekleri yetmeyince bir yol b...

Teknoloji ve yansıması

İnsanlık, ne kadar barışçıl olmaya çalışsa da, ne yazık ki, en büyük teknolojik ilerlemeleri, çoğunlukla başkalarını yok etmek için elde ediyor. Bunların sivil kullanıma yansımaları ile günlük yaşamın kolaylaşması hattâ hayat kurtarıcı uygulamaları olanaklı kılması bir avunma olabilir, ama olaya geniş açıdan bakınca, teknolojiyi, hâlâ savaşmak için icat ediyoruz. Savunmada kendi teknolojimiz Türki...

Üretim, üretim, üretim

Sâkıp Sabancı’nın bu sözleri söylerken çekilmiş görüntüsü gözlerimin önünde. Gerçekten de bu dünyada “var” olmak istiyorsanız, bir şeyler üretmek zorundasınız. Bu Mimar Sinan’ın asırlara meydan okuyan köprüleri, camileri de olabilir, bir haftada tüketilecek domates de, asırlar boyu hatırlanacak ve üzerine yeni fikirler inşa edilecek düşünce ürünleri de. Ama üretmezseniz, “yok”sunuz. Yakın çevremde...

Stephen Hawking’in ardından

Zekâ düzeyi yüksek, bilimi, insanlığın geleceği için kullanmaya çalışan biri olarak tanıyoruz Hawking’i. Karadeliklerin anlaşılabilmesi için çalışma yapmış olması öne çıkıyor. Türkiye’de bu konuda topluma yansıyan çok sayıda çalışma ve bilimsel katkı göze çarpmıyor. Kim bilir, belki inanışların gölgesinde kaldığı içindir. Erken yaşında kaybettiğimiz Ali Rıza Akçay, benim çalışma arkadaşım idi. Asl...

Deniz bitti!

Acemi kaptan, gemiyi yönetemeyip karaya oturtunca suçu üzerinden atmak için “deniz bitti” demiş ya, işte “insanlık” da dünyayı sömürüp yaşanamaz duruma getirince “Dünya bitti” diyecek. Olanakları olanlar, birer ikişer, başka gezegenlere doğru yol alacağız. Görünen bu. Bir çekirge sürüsünden pek farklı değiliz. Üzerinde yaşadığımız toprakları kendi yaşam süremizin bir kısmında geçerli olacak şekild...

Bulut ve yapay zekâ

İlk bilgisayar sistemleri merkezi bir bilgisayar (main frame) ile, buna bağlı birçok terminalden oluşurdu. Terminaller, ekran ve klavyeden ibaretti. Terminaller, hiçbir “hesaplama” yapma yeteneği olmayan kullanıcı birimleriydi. Tüm işlemler merkezde yapılırdı. Bulut bilişim büyük ölçüde bu yapıya bir geri dönüşü anımsatıyor. Belirtmeliyim, birilerinin bulut bilişimi ticari olarak sunabilmesi, abon...

Stratejik ürünler: Liberal mi, kollanan mı olmalı?

Bir ülkenin, diğerleri ile kurulmuş olan kuvvet dengesi bozulmasın diye bir kısım ürünleri veya ham maddeleri almasına kısıt koyarak veya tamamen yasaklayarak gelişmesi engellenebiliyor. Bu uygulamaya ambargo (şatış yasağı) deniyor. Bir ülkenin elde ettiği, ve başka ülkelerin de kullanıldığında elde eden ülkenin üstünlüğünü ortadan kaldıracak ürünlere de ihraç kısıtlaması da (export license) getir...

Kalkınma planı: Bu sefer ne olacak?

Köşemizin adı “Politik Bilim”. Rahat uyusun, Aykut Göker öyle başlattı, Müfit Akyos ve ben öyle sürdürüyoruz. Bilim için politikalar ve politikalar için de bilim üzerine yazıyoruz. Ben, akademik olmaktan çok, uygulama ağırlıklı olmaya çalışıyorum. Beş yılda bir Kalkınma Planı hazırlanır. Çok yerinde bir yaklaşımla gönüllü kuruluşların (STK) kendi sektörleri hakkında durum değerlendirmesi ve gelece...