Sinovac (Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı

Koronavirus Öne Çıkanlar
Sinovac (Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı

SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac – Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı ile İlgili Özet Bilgiler ve Sonuçlar:

Bu çalışma, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) “ Bilimsel Araştırma Fonu Desteği ile, Türkiye’de geniş ölçekte kullanılan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac (Coronavac) aşısının antikor oluşturma yetkinliği konusunda yapılmış ve ülkemizde sonuçları açıklanan ilk kapsamlı çalışmalardan biridir.

Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji AD öğretim elemanları tarafından yürütülmüştür. Çalışma aşamaları ile ilgili akış şeması aşağıda Şekil 1’de sunulmaktadır. Araştırmanın yürütücü ve katılımcıları bu raporun dip notunda verilmiştir.


Yöntem:

Bu çalışmada, SARS-CoV-2 Spike (Dikensi) proteininde virüsün insan hücrelerine bağlandığı bölgeye (RBD) karşı oluşan nötralizan antikorlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki farklı testle saptanmıştır.

Araştırma, MCBÜ hastanesi gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yürütülen, MCBÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış olan bir aşı antikor yanıtı çalışmasıdır. Çalışmanın verileri 11 Ocak – 18 Mart 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Aşılama öncesi tüm katılımcılara antikor testi yapılmış, SARS- CoV-2 antikoru saptanmayan 1053 kişi çalışmaya alınmıştır. Tüm sağlık çalışanlarının birinci aşıdan en az 28 gün sonra (939 katılımcıdan) ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra (771 katılımcıdan) elde edilen özet sonuçları aşağıda sunulmaktadır:

Bulgular:

Genel bulgular:

1.aşıdan en az 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi = % 25.3 (%95 GA: 22.5 – 28.1)

2.aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kantitatif) testi bağışıklığı = % 97.92 (%95 GA: 96.91 – 98.93)

2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kalitatif) testi bağışıklığı = % 97.79 (%95 GA: 96.75 – 98.23)

Cinsiyete göre bulgular:

Her iki cinsiyette de yeterli yüzdede bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda %29.5, erkeklerde %18.6; ikinci aşı sonrası kadınlarda %99.2, erkeklerde %95.7 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Bu sonuçlar, ülkemizde ağırlıklı olarak uygulanan COVID-19 inaktif (Sinovac-Coronavac ) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunu garanti etmez. Kişisel korunma önlemleri hiç taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan aşı istenmeyen yan etkileri, kabul edilebilir sınırlar içindedir.

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Şenol Akar (MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mikrobiyoloji AD), Prof. Dr. Sinem Akçalı (MCBÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD), Prof. Dr. Erhan Eser (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Prof. Dr. Pınar Dündar (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Dr. Öğr. Görevlisi Deniz Özer (MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mikrobiyoloji AD), Dr. Yunus Özkaya (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Dr. Merve Gezginci (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Dr. Gülizar Deniz (MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD), Hem. Ferya Karadağ Yalçın MpH (MCBÜ Tıp Fak. Hastanesi)