Üçüncü doz aşı ile yüksek koruma düzeyi

Koronavirus Öne Çıkanlar
Üçüncü doz aşı ile yüksek koruma düzeyi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI SONRASI ANTİKOR SONUÇLARI

Bu araştırma Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Mart 2021 tarihinde başlatılmıştır. Araştırmanın finansmanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlanmıştır. Araştırma halen devam etmektedir ve Mart 2022 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.

Araştırma 3538 Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanı arasından seçilen 548 kişide gerçekleştirilmiştir. Sağlık çalışanlarının aşı yapılma durumu, antikor düzeyi ve hastalığa yakalanma durumları 1 yıl süreyle izlenecektir.


1)Araştırmamızın ilk sonuçlarına göre antikor düzeylerinin Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarının iki doz CoronaVac aşısından 4 ay sonra anlamlı şekilde düştüğü ancak %89’unda halen yeterli düzeyde olduğu saptanmıştı. Çalışmanın bu bölümünde ise üçüncü doz aşı sonrası (CoronaVac veya BioNTech aşısı) sağlık çalışanlarının %100’ünde antikor düzeyinin arttığı ve yeterli düzeyde geliştiği saptanmıştır. Sağlık personelinin 3. doz aşısını CoronaVac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7.5 kat arttığı; BioNTech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı saptanmıştır.

2) Katılımcılardan 3. doz aşısını BioNTech ile olanların durumları değerlendirildiğinde antikor düzeylerinin zaman içinde düştüğü görülmekle birlikte halen var olan antikor düzeyinin (aşıdan yaklaşık iki ay sonra) oldukça yeterli düzeyde olduğu (16865 AU/ml) saptanmıştır.

3) İlk iki doz aşı arasında sağlık çalışanlarımızın %4’ünde (20 sağlık çalışanı) COVID-19 hastalığı gelişmişti. Araştırmamızın bu bölümünde ise 3. doz aşısını olan 293 kişiden sadece 1 kişide (%0.3) hastalık gelişmiş, ancak 3. dozu olmayan sağlık çalışanlarımızın (25 kişi) 4’ünde (%16) hastalık geliştiği saptanmıştır. Bu çalışanlarımızın tamamı hastalığı hafif bulgularla atlatmıştır.

SONUÇ

Bu sonuçlar sağlık personelinde yapılan 3. doz aşıların öneminin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır. İlk iki doz aşıdan sonra yapılan 3. doz aşılarda özellikle BioNTech uygulanmışsa yaklaşık 100 kat bir antikor artışı saptanmıştır. Ayrıca 3. doz aşıdan yaklaşık 2 ay sonra antikor düzeyleri düşse dahi sınır değer olan 50 AU/ml değerinin çok üstündedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, sağlık çalışanlarına yönelik olarak geliştirdiği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından Türkiye’nin ilk kamu hastanesi olma özelliğini taşımaktadır. Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sağlık çalışanlarımızın rapel (tekrar) aşılarını ve aşı sonrası sağlık durumlarını ölçmeye devam edeceğiz.

Bu nedenle Aralık 2021 tarihinde sağlık personelimizin antikor düzeyini ölçmeye yönelik yeni bir ölçüm daha yapmayı planlamış durumdayız. Çalışmalarımızın bilimsel sonuçlarını da en kısa sürede bilim dünyasıyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda gerek çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanlarımıza gerekse bu çalışmayı maddi olarak destekleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğümüze çok büyük bir teşekkür borçluyuz.

ÇALIŞMANIN KISA İSTATİSTİKSEL SONUÇLARI

Katılımcılardan 3. doz aşısını BioNTech ile olanların 7 günden sonraki durumları aşı-kan alma arası süresi 30 günlük 2 döneme ayrılarak incelendiğinde antikor düzeyinin düşmekle birlikte oldukça yeterli düzeyde olduğu saptandı (Tablo-2):

Aşı sonrası COVID-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanları Tablo-3’de verilmiştir: