Perulular niçin kısa boylu?

Öne Çıkanlar
Perulular niçin kısa boylu?

Dünyanın en uzun insanları Hollandalılar. Ortalama 175,6 cm’lik boylarıyla (kadınlar ve erkekler birlikte) 1994 doğumlu Hollandalılar dünyanın tüm ülkelerindeki yaşıtlarından daha uzunlar. İki yüz yıl kadar önce ise tam tersiydi. Hollandalı erkekler ortalama 164 cm’lik boylarıyla en kısa Avrupalılardı. Hollandalı erkeklerin günümüzdeki ortalama boyu 184 cm. Ülkelere göre yapılan istatistiklerde en sonlarda Asyalı ve Afrikalı ülkeler var. Amerika’da ise özellikle de Perulular çok kısa. 1994 doğumlu erkeklerin boy ortalaması 164,2 cm aynı yaştaki kadınların boy ortalaması ise 152,9. Kadın ve erkek birlikte ele alındığında ise boy ortalaması 159 cm oluyor. Yani aynı yaştaki Hollandalı erkekler ve kadınlardan en az 16 cm kısalar.

Beden boyu ve ülkeler arasındaki farklılıklar özellikle de toplum genetikçileri için heyecan verici bir konu. Çünkü bu özelliklere göre genlerin ve çevrenin etkileri çok iyi araştırılabiliyor. Ortalama boy uzunluğundaki farklılıkları açıklayanlar genetik faktörler ve ayıklanma mı? Yoksa Hollandalıların büyümelerini daha iyi beslenme gibi diğer faktörler mi açıklıyor. Bilim artık 4000 DNA varyasyonun beden boyu üzerinde etkili olduğunu biliyor. Her birinin ayrı ayrı katkıları çok az olsa da bir araya geldiklerinde farklılıkların yüzde 20’sini açıklayabiliyorlar. Araştırmacılar 3.134 Perulunun GWAS’sinde buldukları bir gen varyantının beden boyunda çok fazla etkili olduğunu buldular. İngiliz araştırmacı Samira Asgari, “Fibrilin 1/ FBN1 genindeki  E1297G isimli bir mutasyon, beden boyunu 2,2 cm kısaltıyor” diyor. Bu gen varyantı hem anneden hem de babadan alındığında beden boyu 4,4 cm kısalıyor.

Bu açıdan bakıldığında bu gen varyantı bilinen diğer 4000 varyantından çok daha büyük etki yapıyor beden boyu üzerinde. Fibrilin 1 geni kemiklerin, bağdokusunun, cildin ve diğer dokuların oluşumunda katkısı olan bir protein üretiyor. Bazı ender FBN1 varyantları ise Marfan Sendromuna neden oluyor. Bu hastalıkta insanlar aşırı derecede uzuyorlar ve kalp-damar hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına daha yatkın hale geliyorlar. Fakat E1297G gen varyantını taşıyan Peruluların hiçbirinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. Mutasyon sıklığı coğrafi bölgelere göre de araştırıldı: Amazon bölgesinden 28 kişi, sahil bölgesinden 46 kişi ve And dağlarından 76 kişi incelendi. Peruluların yüzde 5’inde bulunan gen varyantı, sahil bölgesinde yaşayanlarda daha sık görülüyor;  bu da küçük yapının sahil bölgesine uyumla ilgili olabileceğini düşündürüyor. Ancak hangi faktörlerin dahil olduğu bilmecesi hala çözülmüş değil.


Kaynak