3. Urla Felsefe Günleri başlıyor

Duyuru ve Etkinlikler
3. Urla Felsefe Günleri başlıyor

Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği'nin Urla Gönüllüleri ile birlikte Nörofelsefe ve Mantık alanında düzenlediği III. Urla Felsefe Günleri, 13 Ekim 2016'da Urla/İzmir'de başlıyor. Etkinlik 15 Ekim'de sona erecek.

Program:

13 Ekim 2016 Perşembe / Urla Meydan Tarihi Tamirhane Binası


[10:00] Açılış Konuşmaları
[11:00] Prof. Dr. Nezih Hekim: Genlerimiz ve Karakterimiz
[11:30] Prof. Dr. Şafak Ural: 'Unutmak' Kavramının Pozitivist ve Solipsist Açıdan İrdelenmesi
[12:00] Öğle Yemeği
[13:30] Yrd. Doç. Dr. Özgüç Güven: Felsefe ve Şiir
[14:00] Arş. Gör. Fatih Kök: Hermeneutik Gelenek ve Şiir
[14:30] Arş. Gör. İbrahim H. Çetres: Kierkegaard'da 'İroni' Kavramı
[15:00] Çay Arası
[15:30] Prof. Dr. Nevzat Kaya: Tragedya ve Dionysos'un Görünmezliği
[16:00] Doç. Dr. Hakan Çörekçioğlu: Deleuzecü Bir Edebiyat Felsefesi: Varlıktan Oluşa Dönüş
[16:30] Deniz Özen: Mevlana'da Tasavvuf ve Felsefe Açısından İnsan
[17:00] Dilek Satıoğlu: Lucianus'dan Mektup Var
[17:30] Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa: Sağlık ve Hastalığın Ontolojisi

14 Ekim 2016 Cuma / Urla Meydan Tarihi Tamirhane Binası

[10:30] Prof. Dr. Gediz Akdeniz: Bilimde Zuhur: Basit Sarkaçtan Kaosa
[11:00] Prof. Dr. Renan Pekünlü: Bilim Felsefesi
[11:30] Doç. Dr. Afif Sıddıki: Klasik, Kuvantum, İstatiktik Fizik Zamanı Nasıl Ele Alır
[12:00] Öğle Yemeği
[13:30] Doç. Dr. Yelda Tarkan Argüden: Sanat ve Yaratıcılığın Genetiği ve Epigenetiği Üzerine
[14:00] Dr. Şükriye Yılmaz: Genetik Bilimindeki Gelişmelerin Sanat ve Yaratıcılık Üzerine Etkileri
[14:30] Yrd. Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu: Felsefeyle Sinema: Kierkegaard'ın Gözünden Tarkovsky'nin Kurban'ına Bakmak
[15:00] Çay Arası
[15:30] Doç. Dr. Yılmaz Yıldırım: Edebi Adalet: Yazar-Okur 'Hukuku'nun Sosyal Ontolojisi
[16:00] Berkay Aygun: İletişim ve Komedi
[16:30] İlhami Mısırlıoğlu: İmam Gazzali mi Haklıydı İbni Rüşt mü?
[17:00] Nejat Kutup: Giordano Bruno
[17:30] Caner Demir: Kozmolojiden Felsefeye

15 Ekim 2016 Cumartesi

[10:30-17:00] Gezi: Urla'nın Tarihi Yerler, Eski Gemi Yapım Atölyesi, Tahaffuzhane, Şaraphane

Not: Konuşmalar 20 dakika olup, son 10 dakikası sorulara ayrılmıştır.