Süper bellek imkansız değil

Sağlık
Süper bellek imkansız değil

Bazı insanlar ortalamanın çok üzerinde bir belleğe sahiptirler. Örneğin karşılaşmalar sırasında binlerce hamleyi hatırlayabilen profesyonel satranç oyuncuları gibi. Bu konuyu araştıran Alman sinirbilimci Martin Dresler ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırma çerçevesinde bir bellek alıştırmasına katılan yirmi üç kadın ve erkek ilk başlardı 72 sözcükten 26’sını akıldı tutabilirlerken, altı hafta sonra bu sayı 62’ye yükselmiş. Katılımcıların her gün yarım saat kadar uyguladıkları hafıza geliştirme tekniği (mnemoteknik) “yerleşim yöntemi” (method of loci) olarak bilinmektedir.

Bu teknikte her sözcük bir yer ismiyle (bina, belli bir yer, bölge) ilişkilendirilir. Bu şekilde soyut diziden, bellekte bir yerden diğer bir yere gidilen bir gezi oluşur. Sportif bellek yarışmalarına katılanlar da kökeni antik dönemlere kadar uzanan bu yöntemden yararlanıyorlar. Dresler, katılımcılarla birlikte bazı dünya şampiyonlarını da davet etmiş laboratuarına. Bunun amacı beyin taramalarıyla beyin yapılarındaki farklılıkları bulmaktı. İki grup arasında anatomik açıdan bir farklılık göze çarpmamışsa da ayrıntılı incelemeler sonucunda bellek şampiyonlarının prefrontal korteksi ve diğer beyin bölgelerinde (örneğin mekansal düşünmeyle ilgili olanlar) belli başlı bir motif saptanmış. Bu motif diğer katılımcılarda alıştırmalardan önce görülmemişse de altı haftalık çalışmadan sonra kendini göstermiş. Beyin yerleşim yöntemiyle çalıştırıldığında sinirsel ağda izler kalıyor ve bu izler ne kadar belirginse hatırlama yetisi de o denli iyi oluyor diyor araştırmacılar.


Kaynak


*Bu yazı HBT Dergi 52. sayıda yayınlanmıştır.