Tip 2 diyabet artık yaşlı hastalığı değil

Öne Çıkanlar Sağlık
Tip 2 diyabet artık yaşlı hastalığı değil

Geçen yıl 500 milyona yakın insana tip 2 diyabet tanısı kondu. Eskiden “yaşlılık diyabeti” olarak bilinen hastalık artık gençlerde de çok yaygın. Son bir araştırmaya göre dünya genelinde 15 ila 39 yaş arasındaki kişilerde tip 2 diyabet hastalığı önemli ölçüde arttı.

Uzmanlar, 204 ülkeye ait verilerle ve 2019 Küresel Hastalık Yükü Çalışmasına dayanarak, ergenler ve genç yetişkinler arasında tip 2 diyabet vakalarının sayısını, hastalığa bağlı komplikasyonları ve ölüm oranını hesapladılar. 1990’dan 2019’a kadar ergenlerde ve genç yetişkinlerde tip 2 diyabet vakalarının sayısında ve bunun sonucunda kaybedilen sağlıklı yaşam yıllarının oranında, istatistiksel olarak belirgin bir artış olduğu saptandı.

Tip 2 diyabet hastalığı, insülin dirençliğiyle başlayan uzun bir süreçte gelişir. Bu uzun süreç sonunda bedendeki insülin üretimi bozulur. Pankreasta insülin üreten beta hücrelerine karşı bir otoimmün reaksiyon içeren tip 1 diyabetin aksine, tip 2 diyabette eksik olan insülin en başından takviye edilmesi gerekmez. Aşırı kilo ve kötü beslenmeye dayalı şişmanlık ve hareketsiz yaşam biçimi, tip 2 diyabetin ana risk faktörleridir.


Tip 2 diyabet eskiden daha çok yaşlı insanlarda görülüyordu.. “Batı tarzı” yaşam stiliyle yaygınlaşan bu risk faktörleri, artık dünya genelinde bir sorun haline geldi. Ve bu problem çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde git gide daha fazla görülmeye başlandı. Bunun etkilerini Çinli diyabet uzmanları belgelediler. Buna göre bir yıl içinde tip 2 diyabete yakalanan yeni hasta sayısı (yaşların 15-39 arasında değişen) 100.000 kişide 106,34 vakadan 183,36 vakaya yükselmiş (1990 yılında). Bu gelişme, tip 2 diyabet nedeniyle kaybedilen sağlıklı yaşam yıllarında ve ölüm oranında neredeyse yüzde ellilik bir artışa yol açmış.

Her iki faktörün kombinasyonu bilim çevrelerinde, hastalığın sonucu anlamına gelen DALY olarak anılır. Daha önceleri yaşlılık diyabeti olarak tanımlanan hastalık nedeniyle kaybolan sağlıklı yaşam yılları, 15-39 yaş arasındaki 100.000 kişide dünya genelinde 106,34’den 149,61’e (2019) yükselmiş. Sadece diyabete bağlı ölümlerde çok hafif bir artış yaşanmış (100.000 kişide meydana gelen ölüm vakaları 0,74’den, 0,77’ye yükselmiş). Hesaplamalara göre 2045 yılında dünya genelinde 738 milyon kişi diyabet hastası olacak ve bunların arasında geçmişe kıyasla çok daha fazla gencin ve genç yetişkinin yer alacağı tahmini ediliyor.

Nilgün Özbaşaran Dede

Kaynak