CoronaVac aşısı ilk yan etki raporu

Koronavirus Öne Çıkanlar
CoronaVac aşısı ilk yan etki raporu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi Sağlık Çalışanlarında “CoronaVac Aşı Koruyuculuğu Çalışması “ ara sonuçları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yönetilen “Sağlık çalışanlarında inaktive COVID-19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi” isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlanmıştır. Aşının oluşturduğu antikor izlem çalışması devam etmektedir. İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulanmıştır. 1800’ e yakın aşılanan sağlık çalışanının 791’ inden geri bildirim alınmıştır.

Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler tablolarda açıklanmaktadır. Tablo bilgileri şöyle özetlenebilir:


-Katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4’ tür. Yan etki görülenlerin % 61.9’ u kadın, % 38.1’ i erkektir.

-Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların % 27.3’ ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirilmiştir. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece % 1.5’ i bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurmuşlar, tümü taburcu edilmişlerdir. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmemiştir. Yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda (% 0.9) olmuştur. Genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda % 1.0, erkeklerde % 0.3 olmuştur.

-En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki % 18.0 ile aşı bölgesinde ağrıdır; bunu % 1.8 ile kolda kas güçsüzlüğü izlemektedir. Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; %80’ i ilk 6 saatte gözlenmiştir.

-En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise % 11.9 ile baş ağrısıdır; bunu % 9.5 ile kas-eklem ağrısı, % 3.7 ile boğaz ağrısı izlemektedir. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; %55’ i ilk 6 saatte; %87’ si ise 24 saatte gözlenmiştir.

A- Herhangi bir yan etki:

B- Bölgesel yan etkiler

C- Genel (genel olarak bütün vücudu etkileyen) yan etkiler

Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol ; Prof. Dr. Erhan Eser ; Prof. Dr. Sinem Akçalı ; Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt ; Prof. Dr. Pınar E. Dündar ; Prof. Dr. Talat Ecemiş ; Dr. Öğr. Gör Deniz Özer ; Dr. Merve Gezginci ; Dr. Gülizar Deniz ; Dr. Yunus Özkaya ; Ferya Karadağ Yalçın MPH.