Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV: “Felsefe ve Laiklik”

Duyuru ve Etkinlikler
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Anayasası’nın temel ilkelerinden birisi olan Laiklik, Felsefe ile buluşuyor.

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu'nun dördüncüsü, 10 Mart – 31 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Felsefe Okulu IV'ün seminerleri, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul-Nişantaşı'nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu'nda verilecektir. (Teşvikiye Caddesi No: 6, Nişantaşı, İstanbul). Program üniversite içinden ve dışından herkese açıktır.

Laiklik kavramının tanımı nedir? Farklı Laiklik tanımları var mıdır? Laiklik ilkesinin farklı dönemlerdeki, farklı bölgelerdeki, farklı uygulamaları nelerdir? Din ve devlet, din ve siyaset, din ve hukuk, din ve eğitim işlerinin ayrılması ve bu koşulla dini inanç ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması ne anlama gelmektedir ve neden önemlidir? Epistemoloji, Din Felsefesi, Etik ve Siyaset Felsefesi açısından dinle ilgili konular nasıl ele alınmaktadır? Dinin sınırları nelerdir? Laiklik ilkesinin felsefi-tarihsel gelişimi nasıl meydana gelmiştir? Demokrasi ile Laiklik ilkesi arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır? Teokrasiden demokrasiye geçiş aşamasında Laiklik nasıl bir rol oynamıştır? Laiklik ilkesinin toplumsal uzlaşmanın sağlanmasındaki rolü ve önemi nedir? Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV seminerlerinde, Türkiye’de günümüzde yaşamsal öneme sahip olan bu sorulara felsefi kuramlar bağlamında yanıtlar aranacaktır. Her seminer 2 saattir. (60 dakika sunum, 15 dakika ara, 45 dakika soru-yanıt).

EĞİTİM TARİHLERİ


10 Mart 2017     1. Hafta
17 Mart 2017     2. Hafta
24 Mart 2017     3. Hafta
31 Mart 2017     4. Hafta