Panel: Türkiye’de Orman Köyleri

Duyuru ve Etkinlikler
Antropoloji Buluşmaları kapsamında "Türkiye'de Orman Köyleri" başlıklı bir panel gerçekleştiriliyor.
Panelde, 2014-2017 yılları arasında 12 orman köyünde yürütülen "Türkiye’de Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma” başlıklı ve TÜBİTAK destekli, Türkiye’deki orman köylerinde yaşanan sosyal değişimi, bu köylerin özelliklerini, yaşam biçimlerini ve sorunlarını anlamaya yönelik araştırmanın hem sonuçları hem de tüm araştırma sürecinde edinilen deneyimler, karşılaşılan güçlükler tartışılacak.
Tarih: 16 Şubat 2019, Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: Aynalıgeçit Etkinlik Mekanı
Adres: Meşrutiyet Cad. Avrupa Pasajı K.2 Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul
Herkese açık olan etkinlik için kayıt ve ücret gerekmiyor.