Ataerkillik erkeğe de zarar veriyor

Editör ne diyor?

İnsan toplulukları nasıl ataerkil oldu? Yeni bir yapılanma nasıl gerçekleştirilir? Cinsiyet ayırımcılığı, kadına yönelik şiddet, kadın ve erkek arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda da süregelen güç dengesizliği tahmin edebileceğiniz gibi bilimsel araştırmaların da gözde konularından biri. Sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, psikoloji... Konu çetrefilli ama ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik gösteriyor ve tüm bu çalışmalardan ortaya önemli bir bulgu çıkıyor: Erkek egemen toplumlarda erkeklerin sanıldığı kadar avantajlı olmadığı ve bu yapının erkeğe de zarar verdiği... Arkadaşımız Reyhan Oksay farklı kaynaklardan yararlanarak bu konuyu derledi.

Öğrenim iflas ederse...

Doğan Kuban her hafta bıkmadan toplumun cehaleti üzerine yazıyor. Bu hafta da üniversite sınavındaki başarısızlık sonuçlarını değerlendirdi. Öğretimi iflas eden bir ülke geleceğini nasıl inşa eder sorusunu ortaya attı.


Müfit Akyos, Aziz Nesin’in Arş Doğuya Marş Batıya adlı öyküsünden yola çıkarak OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılan akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi için sürülen koşulu hicvederek yazdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç “Beyin nasıl düşünce ve zihin oluşturur?” serisinde bu hafta Nörozihin ve beyindeki bağlantısallığın matematik modeli üzerine yazdı. Konu zor olsa da, Türker hocanın dili ve örnekli açıklamaları ile herkesin anlayabileceği bir sadeliğe erişiyor.

24 Haziran seçimlerinde eleştiri oklarından büyük bir bölümü Adil Seçim Platfomu’nun (ASP) başarısızlığı üzerine idi. Tanol Türkoğlu ASP’nin yayınladığı değerlendirme raporundan yola çıkarak görüşlerini yazdı.

Bozkurt Güvenç hocamız ise geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız "Neden Aristo okumalıyız?" konulu yazıdan yola çıkarak bizleri keyifli bir okuma yolculuğuna çıkartıyor...

Biliyorsunuz kripto paralar, içinde bulunduğumuz dijital çağın en yenilikçi öğelerinden biri. Ancak yapılan araştırmalar bu paraların temel niteliklerinden biri olan “işlem geçmişini herkesin takip edebilmesi” özelliğinin antik taş paralar döneminde de kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yapay zekâda bir eşik daha atlandı

Yapay zekâ yine en güncel konulardan biri ve önemli bir haber: Bir üst kurama geçildi! Zihin Kuramı. Yani anlayacağınız robotlar artık karşısındakinin duygu, düşünce ve hatta inancını anlayabilecek.

Çin, bilimde basamakları en hızla tırmanan ülkelerden biri. Şimdi de Çinli bilim insanları kromozomlara müdahale ederek yapay DNA molekülü yarattılar. Bu buluş sentetik biyolojide bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor.

Geçen haftaki kapak konumuz aşırı sıcaklar ve iklim değişikliği üzerineydi. Bu hafta konuyu yine sürdürdük ve aşırı sıcakların toprağı kalıcı olarak değiştirdiğinin saptandığı araştırmanın bulgularını özetledik.

Girişimci köşesinde bu hafta yenilenebilir enerji teknolojilerine yenilikçi bir çözümle yaklaşarak maliyetleri düşüren Quant.Co firmasının kurucusu İhsancan Özpoyraz var.

Araştırma Gündemi başlığı ile yayınladığımız sayfalarımızda bilimsel araştırmaları özetliyor ve herkesin anlayabileceği bir dile dönüştürmeye çalışıyoruz. Depremin uzak bölgelerde etkilerinin olabileceği, beyinde ağrı-zevk şalterinin bulunması, kral pengueni kolonilerinin giderek azaldıkları, Mars tozunun gizinin nasıl çözüldüğü gibi konuları dikkatinize sunuyoruz.

Sağlıkta neler var?

Yüksek tansiyonda sınırın aşağıya çekilmesi konusu ve bunun olası sonuçlarını okuyacaksınız sayfalarımızda. Mustafa Çetiner Güncel Tıp’ta tıp dünyasının en popüler, her evin en vazgeçilmez ilacını yazdı: Aspirin.

MedAmerikan Tıp Merkezi’nden Doç. Dr. Demet Yandım Kuşcu ise 65 yaş üstü hastalarda rastlanan dengesizlik, konuşmada bozukluk gibi nörolojik hastalıklardaki uyarıcı işaretler konusunda bir yazı yazdı.

Beslenme ve Bilim sayfasında bu hafta adaçayı var. Geçmişi antik döneme dayanan bu bitki gerçekten insan sağlığı üzerinde sayısız yararlar sağlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden Prof. Dr. Işıl Zeybek marka, reklam ve mutluluk ilişkisini ele aldı.

Atılım Üniversitesi’nden Doğuş Kaya ise yiyecek ve içecek işletmelerindeki yöneticilerin karar verme süreçlerini anlattı.

Çernobil faciasından sonra terk edilen bölgeye bozkurtların dadanması ne gibi sonuçlar doğurmuş olabilir? Acaba radyasyon kurtları mutasyona uğratmış olabilir mi sorusunun yanıtı hala aranıyor. Arka sayfada.

Herkese şimdiden iyi bayramlar dileriz.

***

20 tıp fakültesi öğrencisine hediye abonelik çağrısı

İki fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekim, Dr. Banu Çetinkaya Toklu ile Dr. Muzaffer Toklu, kaybettikleri babaları Öğretmen Ali Çetinkaya ve Ramazan Sabri Toklu anısına, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 10 öğrenci ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 10 öğrenciye Herkese Bilim Teknoloji dergisine 1 yıllık dijital abonelik hediye ediyor. Söz konusu iki fakültede okuyan öğrencilerin öncelikli olarak öğretmen çocukları olmasını istiyorlar. Eğer yeterli sayıda öğretmen çocuğu tıp öğrencisi çıkmazsa, her iki tıp fakültesinden 20 öğrenciye 1 yıllık dijital abonelik sağlanacak. Öğrencilerin, info@herkesebilimteknoloji.com adresine isimleri, e-posta adresleri ve okullarının adıyla başvurmalarını diliyoruz.