Toplumların elindeki en güçlü silah: Protesto

Editör ne diyor?

Hong Kong’daki protesto eylemleri aylardır sürüyor. Keza birkaç haftadır Beyrut’da da eylemciler seslerini duyurmak için sokaklardalar. Son olarak Şili de kervana katıldı… Toplumsal düzenle ilgili sorunlarla baş etmek güçtür. Var olan sisteme itirazı olanlar çareyi protesto gösterilerinde, eylemlerde ararlar. Peki insanlar protesto eylemleri ile gerçekten seslerini duyurmayı başarıyorlar mı? Hangi protesto taktiği daha başarılı? Şiddet içeren eylemler karşısında toplumların tepkisi ne? Bu konu uzun bir zamandan beri sosyal bilimlerin de ilgisini çekiyor. Arkadaşımız Reyhan Oksay farklı kaynaklardan da yararlanarak protestoları yazdı. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Modern yer biliminin kurucuları İTÜ’de bir araya geldi

Deprem hala son derece güncel. Dünyanın en önemli yer bilimcileri İTÜ’de bir araya geldiler. Bu yıl 23.’sü düzenlenen ATAG (Aktif Tektonik Araştırma Grubu) etkinliğine Oxford’dan Prof. John F. Dewey, College de France’dan Prof. Xavier Le Pichon ve Cambridge’den Prof. Dan McKenzie katıldı. Açılış konuşmasını “bu 3 isime çok şey borçluyuz” diyen Prof. Dr. Celal Şengör yaptı. Bilim insanları hem seminer konuşmalarını yaptılar, hem de İTÜ tarafından sunulan fahri doktoraları kabul ettiler. McKenzie ve Le Pichon’un olası büyük depremle ilgili demeçlerini de okuyacaksınız.


Sayfalarımızda ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Jeofizik Mühendisi Cumhur Gültekin, günümüzde sıkça tartışılan depremin etkileri ve alınması gereken önlemler konusuna bir iş güvenliği uzmanı olarak eğildi.

Geleceğin üretim teknolojisinin habercisi olarak ortaya çıkan yeni bir gelişme yaşandı. Artık her şeyi büyük miktarlarda ve boyutta üstelik hızlı bir şekilde üretmek mümkün olacak. Devrimin yeni adı ise kısaltılmış haliyle HARP.

Gri tsunami ne?

Yazarımız Erdal Musoğlu, hızla artan yaşlı nüfusun dünya ekonomisini yıkıma uğratacağına yönelik düşünceyi çürüten bir yazı yazdı. “Gri Tsunami geliyor!” başlığıyla kaleme aldığı yazıda deneyimin öneminden dem vurdu.

Tanol Türkoğlu, Djital Kültür köşesinde “günümüzde herkes konuşmak-yazmak istiyor ama kimse okumak-dinlemek istemiyor” diyerek bu önemli sorunu dijitalleşme açısından irdeledi. Ne yazık ki gelinen noktada sorgulayıcı akıl giderek ortadan kayboluyor.

Müfit Akyos ise bu hafta demokratik yenilikçilik kavramını masaya yatırdı.

Neden bilim insanı olan hekimlere ihtiyaç var? Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç bu önemli soruyu ortaya atarak günümüzde laboratuvarlar ile klinik arasındaki köprülerin yetersizliğine dikkat çekiyor.

Önemli bir YÖK Projesi

Tematik konularda 4250 YÖK doktora Bursiyeri: YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017’de yürürlüğe konan “YÖK 100/2000 Doktora Bursiyerleri”yle 4. Toplantıyı İstanbul’da yaptı. Türkiye üniversitelerinde 43 bin 650’si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını belirten Saraç, doktoralı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına yönelik YÖK 100-2000 projesiyle Türkiye biliminin yarın teslim edileceği bilim insanlarını yetiştirmeye odaklandıklarını belirtti.. Bu konudaki haberimiz iç sayfalarımızda.

İlgiyle takip edilen Güncel Tıp köşesinde Mustafa Çetiner ise Akademi ve Bilim yazılarına devam ediyor. Bu sayımızdaki köşesinde ilaç şirketleri ve hekim ilişkisi üzerinden etik sorunsalına eğiliyor.

Dahası: İngiltere’nin 200 yıl boyunca Hindistan’ı sömürmesinin 45 trilyon dolarlık bilançosu ortaya çıktı. Zehra Sayers BBC’nin 2019’da öne çıkan 100 kadın sıralamasına girdi. İlgili haberleri sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Doğuş Kaya ise iş yaşam kalitesine etki eden ücret, iyi yönetim ve mesleki deneyim unsurlarını irdeledi.

Beslenme sayfalarımız da yine dopdolu ve faydalı içeriğiyle sizi bekliyor. Bu sayımızda, buzdolabına asla konmaması gereken 15 yiyeceğe yer verdik. Ekmek, patates ve domates bunlarından birkaçı.

Radyasyon fizikçisi Dr. Yüksel Atakan’ın yazısı mikrodalga fırınlar üzerine. Atakan bu fırınların sanıldığı gibi zararlı olmadıklarını ancak dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirtiyor.

Murat Altaş ise kendilerine yeni ritimler öğretilen Hint bülbülleriyle ilgili bir Hayvanlar Dünyası içeriği hazırladı. Normalde ritmik ötüşlerini yetişkinlerden öğrenen bu kuşların beyinlerine sahte anılar yerleştirildi.

HBT, bilginin ve bilimin ışığında ilerliyor. Herkes için her hafta yeni, dopdolu ve anlaşılır bilim ve teknoloji içerikleri sunuyor. Bilginin yayılması ve ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi umuduyla.

HBT her hafta başka bir dünya ve Türkiye gündemi oluşturuyor... İyi okumalar ve gelecek Cumaya kadar sevgilerimizle...