Y

Yeşil Gelecek Endeksi 2023 ve Türkiye

Yeşil Gelecek Endeksi (YGE)  MIT Technology Review Insights tarafından yürütülen bir araştırma izlencesi olup, sponsorları da Kyndrl, Intel ve Iris Ceramica Grup’tur. Araştırmada derinlikli ikincil veriler kullanıldığı gibi, iklim değişikliği, yeşil enerji ve karbonsuzlaştırmaya olanak sağlayacak teknolojiler konularında küresel uzmanlar ile mülakatlar da yapılmaktadır. Araştırma kapsamına alınan ...

Hiroşima’nın barışı fısıldayan Ginkgo ağaçları

Barışı savaşmama hali olarak tanımlamak eksik kalır. Savaşların sonrasında erişilen “barışta”, güçlü olanın (haklı olanın anlamında değil) kazandığı şan, şeref, mal-mülk ne varsa tarih olarak yazılır da, kaybedenlerin yani halkın acıları, kaybettikleri söz konusu bile edilmez. Böylesi bir savaş-barış diyalektiği gerçekte bir sonraki savaşı ya da barışı taşır içinde. Günümüze kadar yansıyan sonuçla...

Dijital mezat

Demek ki yeni bir paradigma geldiğinde öne geçenler, eski paradigmada kendine bir yer bulamayanlardan oluşmak zorunda değilmiş! Kovid-19 pandemisi malum tüm dünyaya şu mesajı vermekte: “Evden yapabiliyorsan, dışarı çıkma!”. Bu ses Mart ayından beri tüm dünyanın kulaklarında çınlayıp duruyor. Ancak her duyan da çevik bir hareketle gereğini yapma yoluna gitmiyor. Hiçbir şey yapmadan sesin kesilmesin...

Kavgalıyız

Okurlarımdan Sertaç Erol, beni Dr. Oktay Arslan ile tanıştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Oktay Bey ile yazışıyoruz. Bir diğerimizi tanımak için yaptıklarımızı yazıyoruz. Oktay bey İTÜ Kontrol Mühendisliği (Bilgisayar ile çift anadal) lisans mezunu, Prof. Gökhan İnalhan hocanın danışmanlığında Savunma Teknolojileri yüksek lisans mezunu. ABD’de Georgia Tech. Robotik’te otonom sistemler üzerinde ...

İmalat sanayinin ve teknolojinin küresel görünümü

1950’lerden günümüze sanayinin mekânsal/coğrafi dağılımında önemli değişiklikler gerçekleşti. Gelişmiş, metropol ülkelerin dünya imalat sanayi katma değer payları düşerken, az sayıdaki çevre ülkenin ve bölgenin (Doğu Asya’nın) payında önemli artışlar yaşandı. Küresel ölçekte sanayi coğrafyasındaki değişme; ulus-üstü şirketlerin denetiminde, küresel ağlar üzerinde gerçekleşen üretimin parçalanması ...

Matematiğin doğası üzerine düşünceler

Einstein’ın deyişi ile: Nasıl oluyor ki, insan aklının bir ürünü ve onun deneyimlerinden bağımsız olan matematik, böylesine hayranlık verici bir biçimde gerçek dünyanın cisimlerine uygulanabiliyor? HBT'deki ‘Matematiğin doğuşunun eğlenceli öyküsü’ konulu yazımızı aşağıdaki paragraflarla bitirmiştik: Matematik disiplini, uzun süredir şu felsefi ve ontolojik soru ile karşı karşıyadır: Matematik, biz...

Yeni kuşak, bilim ve teknoloji

Yeni kuşak, ilkokuldan üniversiteye, salgın nedeniyle birden örgün öğretimden dışarı çıkmış oldu. Bu senenin üçüncü ayından başladılar, “uzaktan öğreniyor”lar. Uzaktan öğrenme, yakın zamanda, belki de hiçbir zaman terk edilemeyecek, “öğrenme”nin “okul”a ait olduğu döneme geri dönülemeyecek. Bunun yararlı tarafı da var, yetişenleri eksik bırakan tarafı da. Yararlı taraf, kendi kendine öğrenebilmeyi...

İstanbul’un geleceği, Türkiye’nin geleceği – 2

Özgür düşünce, gerçek üzerinde anlaşmanın, uygar yaşamın temeli olarak tanımlanıyor. Demokrasi gibi özgür düşünce de bugün ülkemizde sadece birer sözcüktür. Bu kavramlar halk kültüründe yerleşmemiştir. Sıcakta, virüs tehdidiyle eve kapatılmışlık, düşünme ortamı sağlayabilir. Sevgili Okurlar, İstanbul’un Türkiye ekonomisinin kefeni olduğunu düşünüyorum. Burası ameliyat olması gereken bir kent. Kanı...

Mutluluk ekonomisi: Ölçümler ve Türkiye

2017'de yayınlamış olduğumuz yazı, “Mutluluğun Çerçevesi İyi Yaşam Unsurları” başlığını taşıyordu, gidip onu da okuyabilirsiniz öncelikle. Bu yazı da onu tamamlayıcı bir yazı olacaktır. Acaba mutluluk nasıl gerçekleşir? Herkesin istediği mutluluğun gerçekleşmesi ‘her şeyin gönlünce olması’ ile olanaklı mıdır? Bu “her şey” nelerdir? Başlıkta vurguladığımız bu bağlamda bir tartışmadır. Şimdi teknik ...