Y

Hayatın anlamını aramak bayat bir sorgulama mı oldu?

Aristoteles’in Metafizik adlı kitabından alıntılanan ünlü bir sözü vardır; “İnsanlar doğal olarak bilmek isterler.” Ben ise bu cümleyi aslına sadık kalarak bir parça değiştirecek ve şöyle diyeceğim; “İnsanlar doğal olarak anlamlandırmak isterler.” Nitekim bilişsel bilimleri kıta felsefesi ile birlikte yorumlayan çağdaş düşünür Shaun Gallager’ın dediği gibi “İnsan kendi kendisini tefsir eden bir ha...

Gri Tsunami geliyor! Ama korkulacak bir şey yok

Yaşlı bireylerin sağlığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Ekim’de ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlanıyor. Günümüzdeki eğilimler dünya genelinde yaşlı nüfusun her geçen gün arttığını ve 2050 yılında her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ‘Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu’ başlıklı raporda günümüzde 143 milyon ola...

Akademi ve bilim (37) – İlaç şirketleri ve hekimler

Anımsarsanız geçtiğimiz hafta yazımda ilaç firmaları “bir başka alem” demiştim. Bu konu aslında oldukça bilinen ama pek tartışılmayan konu. Ama artık kanımca bu konuyu tartışmanın vakti çoktan geldi. Mesela bir ilk soru ile başlayalım. Türk Hematolojisi gibi – bana göre ülkemizin en seçkin camialarından biridir – küçük bir camiada nasıl oluyor da 18 farklı dernek olabiliyor. Hematologların sayısı ...

Herkes yazmak istiyor

Kim dinlemek ister? Kim konuşmak? Dinlemek okumakla, konuşmak yazmakla irtibatlandırılabilir. Günümüzde herkes konuşmak-yazmak istiyor. Oysa kimse dinlemek-okumak istemiyor. Neden? Dijitalleşme buna verilecek uygun cevaplardan. Internet daha çok hanehalkına, daha çok bireye dokundukça bireyin dışarıdan aldığı enformasyon oranı artıyor. Bu enformasyonu kendi kişisel formasyonu vesilesiyle bilgiye-f...

Matematiğin soyağacı projesi

Matematiğin soy ağacı olur muymuş diyeceksiniz: Bu soyağacı başka türlü soyağacı. Matematiksel bilimlerde çalışan akademisyenlerin tez danışmanlarının akademik soy ağacı. Herkes en az 3-4 yıl, bazen daha uzun süre çalıştığı tez danışmanını tanır. Ancak acaba tez danışmanının tez danışmanı kimdir? Onun tez danışmanı kimdir? Bir matematikçi bu işe girişmiş: Matematik ve matematiksel bilimlerde çalış...

Birlikte düşünelim – 3: İnternet 5G’ye taşınırsa…

Deprem: İstanbul Silivri açıklarındaki deprem, hemen tün uzmanlarca, “sona”, büyük Marmara depremine önemli bir yaklaşma olarak değerlendiriliyor. İlerleyen saatlerde kalp krizi sonucu bir can kaybı ve panikle kendini aşağı atanlar dışında yaralanmaya neden olmayan bir depremde bile karmaşa yaşadık. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz ortaya çıktı. Tüm cep telefonu işleticileri, yalnızca devlet yönetic...

Eski Mardin’den Leyla Gencer’e

Yukarıdaki başlık, yakınlarda yitirdiğimiz çok değerli eğitim, bilim ve kültür insanı Yıldırım Yavuz’un temsil ettiği bir derin ve geniş kültür çeşitliliğinin özeti gibiydi. Vefatından sonra ODTÜ’de düzenlenen ağıt törenindeki konuşmama “Büyük adamların arkasından konuşmak çok zordur.” diyerek başlamıştım. Eski Mardin’in temsil ettiği akılcı kentsel yerleşme düzeni ile Leyla Gencer adının karşılık...

Bebeğin İlk Yılları çalışması: Daha az yoksulluk, daha iyi beyin gelişimi

Erken çocukluk dönemi yoksulluğunun okul çağı döneminde ve erişkin yaşamda düşük başarı düzeyi ile ilişkili olduğu ve çocukluk ve ergenlik döneminde yüksek gelir düzeyine sahip olanların lisan, bellek ve sosyal yetilerde daha yüksek performans gösterdikleri bilinmektedir. Yoksulluğun, entelektüel yetileri üstlenen beyin bölgelerinin yapısal gelişimi üzerine etkilerde bulunduğunu gösteren araştırma...

Kent yönetim sistemlerinde bilginin önemi

Sürdürülebilir kentler için ekonomik kalkınmayı, sosyal ilerlemeyi ve çevresel gelişmeyi ana ölçütler olarak alan planlamalara gereksinim olduğu açıktır. Artık günlük yaşamımızda yüzleşmekte olduğumuz iklim değişikliğinin başedilemez etkileri bu gereksinimi destekleyen en yakın tehlikedir. Günümüzde yaklaşık %60’ının kentlerde yaşadığı dünya nüfusunun, 2050’ye kadar %68’e çıkacak olması (BM verisi...