Y

İki aşık gizlice nasıl mektuplaşabilir?

Kriptografi (iki kişi arasında gizli kalması istenen mesajları şifreleme işi) uzmanlarıyla kriptanaliz (böyle şifrelenmiş mesajları üçüncü kişilerin çözme çabası) uzmanları, binlerce yıldır süren bir yarış halindeler. Çağımızda güvenli iletişimden Bitcoin benzeri blok zinciri uygulamalarına dek hayati önemdeki birçok süreci emanet ettiğimiz şifreleme yöntemleri, kuantum fiziğinin elverdiği yeni al...

İlaç firmaları nasıl çalışıyor? – II

Geçen hafta uluslararası bir ilaç şirketinin Londra merkezinde çalışan bir hekim arkadaşımın sektörün içinden biri olarak ilaç şirketlerine bakışını paylaştım. O yazıda arkadaşımın altını çizdiği ilk nokta ilaç firmalarının ticari kuruluşlar olduğuydu. Konunun sağlık gibi son derece hassas bir konu olması ilaç şirketlerinin önceliğinin “para” olduğu gerçeğini değiştiremiyor. Arkadaşımın geçen haft...

Pandemi kuşağı… Pandexit ve gelecek…

“Siyasetin gündemi ile halkın gerçekleri bir türlü örtüşmüyor” demiştik geçen haftaki yazımızda... Devam edelim: Önümde ilginç bir araştırma var. Pandeminin gençlerin gelecekleri açısından ne anlam ifade ettiği konusunda. New Scientist dergisinde yayımlandı. Yazarı Bobby Duffy. İngiltere’de King College’de kamu politikaları profesörü, aynı zamanda Kuşaklar adlı kitabın yazarı. Pandemi dönemi gençl...

Aretha Franklin anısına bir güzelleme

Yıllar sürmüş bir kanser savaşını kaybeden Aretha Franklin geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı; ama kaybolmadı. Geçen yüzyılın son kırk yılına yakın bir bölümünü dolduran ve 21. yüzyıla da taşan benzersiz bir ünün sahibiydi. Kazandığı ödül ve payelerin sayısı neredeyse bilinemiyordu. Ancak böylesine yaygın bir şöhrete sahip olma yaptığı müziğin soylu karakterini hiç değiştirmedi. Derin ve güçlü ...

İyi olgular, kötü adamlar

Ekonomi zorladıkça dünyanın neredeyse tamamı için düşünülmesi gereken “gelecek” bir kaç gün sonrasının ötesine geçemez hale geliyor. Peki dünyanın en zenginleri için? Onlar gelecek denildiğinde acaba ne düşünüyor? Geçtiğimiz günlerde Douglas Rushkoff’un internette de yayınlanan bir makalesi konuya biraz ışık tutuyor. Dolar milyarderleri Rushkoff’u geleceğin teknolojileri hakkında konuşma yapmak iç...

Barış, “matematik” bilmektir!

“Karmaşıklaşan ve sertleşen” uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerin, güç kazanma ve alan kapatma çabalarına dönüştüğü günümüzde gücü temsil eden savaş endüstrisi (bilim - askeri – endüstriyel kompleks olarak okunmalıdır) dünyamız kaynaklarından en büyük payı almaya devam ediyor. 1800’lerden başlayarak bilimle teknolojik gelişmelerin karşılıklı etkileşimi giderek artmıştır. Bunun somut yansımala...

Anadolu’ya dönme zamanı geldi

Sevgili okurlar, kentler uygarlığın doğduğu insan konsantrasyonları olarak geliştiler. Üretim, eğitim ve düşmana karşı korunak mekan oldularUygarlık ve korunma işlevlerine uygun olarak çok insana, çok üretime, çok bilgiye ve de çok enerjiye gereksinmeleri vardı. Düşmanlara karşı duvarlarla ve görkemli surlarla korunuyorlardı. Bu sistem, uygarlık kavramı ve süreci içinde gelişerek 19. yüzyıla kadar...

İş arayan yeni kuşak

Ülkemizde genç işsizliği yüksek. Aslında birçok ülkede de oranlar farklı olmakla birlikte yüksek. Zannediliyor ki, yeni iş olanağı yaratılmıyor. Halbuki, birçok işe eleman bulunamıyor. Örneğin ben endüstri 5.0 mantığına göre katı model tasarlayacak makine mühendisleri arıyorum. Diyeceksiniz ki, “endüstri 4.0’ı anlamamış özümsememiş mühendis endüstri 5.0’dan ne anlasın?” Endüstri 5.0’dan neyi kaste...

Yeniden kalkınmacı devlet ve sanayileşme (Sanayi 4.0)

Son yıllarda sanayileşme tartışmalarının yeniden başladığı görülüyor. Şüphesiz bunun birçok nedeni var. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı birçok gelişmekte olan ülke, orta gelir tuzağı ve erken sanayisizleşme ile karşı karşıya. Diğer yandan 2008/2009 krizinin tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğu gibi finansal birikim rejimine dayalı politikalar artan krizlere yol açıyor ve ekonomilerde önemli yıkı...