Y

Kadınlar akademik yönetimden dışlanıyor

Herkese Bilim Teknoloji dergisinde yazmaya başlayalı iki sene oldu. Yazdığım ilk yazılardan birisi, Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle; akademide kadınlar üzerineydi. Üniversitelerde öğrenci olarak da, akademisyen olarak da, kadınların sayısının çok yüksek olduğunu, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin neredeyse yarısının kadın olduğunu yazmıştım. Bu sene bu rakamlara yine baktım: Öğrencil...

Yerli araç: C sınıfı SUV

Fatih Altaylı “beş babayiğit”in yerli araç girişiminden “sızdırdığım ilk bilgiler” diyerek haberler verdi. Benzer bilgiler, Bursa’daki yan sanayide de duyulmuş, tanıdıklar aktardılar. Haberler iyi. Demek ki, nur topu gibi bir aracımız olacak. Kıvanç duymalıyız. Aslında Türk mühendisi, araç tasarımı yapabiliyor. Biri hafif ticari, diğeri binek arabası iki tane Türk tasarımı aracımız var bile. Ama b...

Teori, pratik ve mühendislik eğitimi

Teori, her şeyi bilmek ama hiçbir şeyi çalıştıramamaktır. Pratik, her şeyi çalıştırabilmek ama nasıl çalıştığını anlamamaktır. Bizde teori ile pratik bir araya gelmiştir; hiçbir şey çalışmamakta, kimse de neden çalışmadığını anlamamaktadır!... Yukarıdaki esprili cümledeki tanımlar abartılı da olsa gerçeklerden çok uzak değiller. Bu yazıda, mühendislik ve teknoloji dünyasında teori ile pratiğin zıt...

Bilim ve mühendislik dünyası çıkışlı sanatçılar – Ek düşünceler

Bilim, teknoloji ve mühendislik dünyasından sanatsal yaratıcılık sergileyen değişik, güçlü insanların çıkmış olduğu bilinegelir. Daha önceki yayınlarımızda da geniş ölçekte söz edilmiş bulunulan Leonardo Da Vinci, bu olgunun çok vurucu bir örneğiydi. Matematik bağlantılı temel bilimlere yatkınlığı ve o alandaki ürünleriyle bilinen Pascal ve Descartes aynı zamanda güçlü ve köklü felsefi düşünceleri...

Kentsel performans endeksleri-2: Yetenekli ve sürdürülebilir kentler

Önceki yazımızda kentsel başarım göstergelerinden ikisine (Küresel Güçlü Kentler Endeksi ve İnovasyon Kentleri Endeksi) değinmiştik. Bu yazıda diğer iki endeksten söz edeceğiz. İlk söz edeceğimiz endeks; Küresel Kentler Yetenek Rekabet Endeksi (GCTCI) (1) . Sahip olunan insan kaynağı yeteneklerinin yenilik, rekabet edebilirlik ve büyümeye katkısı son yıllarda tartışılmaz hale gelmiştir. GCTCI, yet...

Kahvaltı tu kaka mı?

Kahvaltı kapitalist düzenin yarattığı bir öğündür. Bildiğimiz anlamda kahvaltının hayatımıza girmesi, 19. yüzyılda ve kapitalizmin gelişimi ile yaşıttır. İnsanların düzenli mesai yapmaya başladığı bu yüzyılda yemek saatlerinin düzensizliği ciddi kargaşa yaratıyor ve iş gücü kayıplarına neden oluyordu. Kahvaltı alışkanlığının olmadığı bu yıllarda işçilerin önemli kısmı güne aç başlıyor ve sabah 10....

“Çanakkale’de Ölüm”. Nasıl Bir Hayat İstersiniz?

(Çanakkale'deki büyük savaşın ve zaferin anısına, yıldönümü nedeniyle, çok sevdiğim özel bir yazımı paylaşıyorum. Yazı "Bilim, Toplum ve insana Bakış” kitabında de yer almıştı..) -- Gelibolu yarımadasındaki savaş alanları ve mezarlıklar, ölüm, hayat ve savaş üzerine insanı yeniden düşündürüyor. Bütün savaşlar, insanların ve toplumların hayatlarında yolaçtıkları derin yaralar göz önüne alındığında,...

Long Covid’e nörolojik bakış

COVID-19 pandemisi, hastalığı geçiren milyonlarca insanı ardında bırakarak dalgalar halinde sürüyor. Hastaların çoğunda tam iyileşme söz konusu olsa da özellikle şiddetli akut hastalık geçirenler olmak üzere azımsanmayacak sayıda insan, değişken belirtilerle karakterize bir tablo olan long COVID ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre COVID sonrası durum, olası ve...

Yapay zekâ’nın ahlakını kim temsil edecek?

Hemen bütün yeni teknolojilerin ve onları kullanarak geliştirilen ürünlerin ortaya çıkıp yaşamımızı etkilemeye başladığı noktada kamu otoritesi yeni kurallar (hukuki düzenlemeler, standartlar ve regülasyonlar) oluşturmak için çalışma başlatır. Teknolojinin etki ve yayılım alanının küresel düzeyde olması durumunda küresel kurumlar ve devletlerin yanı sıra, öne çıkan firmalar bu standartlar ve regül...