Hitler’in “mikropenis” sorununun bilimsel yüzü

Öne Çıkanlar Toplum
Hitler’in “mikropenis” sorununun bilimsel yüzü

Tarih meraklıları Adolf Hitler’in inmemiş bir erbezi olduğunu bilirler, ama onunla ilgili tıbbi kayıtların masaya yatırıldığı yeni bir araştırma, der Führer’in, mikropenis olarak bilinen bir durumun da aralarında yer aldığı, başka cinsel sorunları da olduğuna işaret ediyor.

Tarihçi Jonathan Mayo ve Emma Craigie tarafından ortaklaşa kaleme alınan ve yeni yayımlanan “Hitler’in Son Günü: Dakika Dakika” başlıklı bir kitaba göre (Short Books Ltd, 2015), gerçekten de Hitler’in belden aşağısıyla ilgili bir yığın sorunu vardı.

Hitler ile ilgili tıbbi belgeleri gözden geçiren yazarlar onda penil hipospadias olarak bilinen bir durumun olduğu yönünde kanıtlara tanık oldular. Söz konusu durumda penisin ucunda olması gereken idrar kanalının (üretra) dışa açılım noktası penis başının daha gerisinde ya da tabanında yer alır.


Tarihçilere göre, bu durum Hitler’in küçük bir penise (mikropenis) sahip olmasına ve idrara çıkmada güçlükler yaşamasına yol açmış olabilir.

İdrar sorunu

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi idrar yolları hastalıkları bilimi uzmanlarından Dr. Andrew Kramer hipospadias ile küçük penis durumlarının neden kimi zaman birlikte görüldüğünü açıkladı.

Kramer’e göre, erkek dölütün anne rahmi içinde gelişmesi sırasında idrar yolu ya da üretrayı (erkelerde idrar ve meninin bedenin dışına akmasını sağlayan kanal) oluşturan hücreler normal koşullarda karın bölgesinden daha sonraları penisi oluşturacak bölgeye doğru yol alırlar.

Bu sürecin işleyişinde testosteron hormonu etkili olur. Dölütün gelişimi aşamasında yeterince testosteron olmaması durumunda, idrar yolunun bitiş noktası penisin ucuna dek ulaşamaz. Bunun yerine, idrar yolunun dışa açılan noktası penis şaftının daha gerisindeki bir yerde ya da penis tabanında oluşur. Böyle bir durumun söz konusu olduğu kişiler idrarlarını oturarak yapmak zorunda kalabilirler.

Hitler döneminde çözümü yoktu

Ne var ki, testosteron aynı zamanda penisin genel gelişimini de etkilediği gibi, erbezlerinin skrotum torbası olarak da bilinen erbezi torbalarına inmesine de katkıda bulunur. Gelişme süreci sırasında testosteron düzeyi düşük olursa, dölütte küçük bir penis gelişebilir ve erbezlerinin biri ya da ikisinde inmemiş erbezi durumuna tanık olunabilir.

Kramer, “Bu süreç gelişimin önemli aşamalarında testosteron düzeylerinin düşük olmasından kaynaklanan ve birlikte ilerleyen karmaşık bir süreçtir,” diyor.

Günümüzde bu tür sorunlarla dünyaya gelen yeni doğmuş bebeklere cerrahi yollarla ve testosteron sağaltımıyla çözüm getirilebiliyor. Ancak uzmanlar Hitler’in yaşadığı dönemde bu tür yöntemlerin varlığından söz edilemeyeceğine dikkat çekiyorlar.

Tıbbi raporları açık artırmayla satıldı

Gelgelelim Kramer, Hitler’de hipospadias ya da mikropenis durumuyla ilgili kesin bir kanıt olmadığını ve ondaki sorunun çok daha büyük bir olasılıkla inmemiş erbezi olduğunu dile getiriyor.

II. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından oluşturulan “Hitler Has Only Got One Ball” adlı bir şarkıda Hitler’in inmemiş erbezine bir gönderme yapıldığı gibi, The Telegraph gazetesine göre, diktatörün 2010 yılında açık arttırma ile satışa sunulan tıbbi raporları da onun “yalnızca tek bir erbezi olduğunu” ortaya koyuyor.

Kramer, özellikle de yüzünde çok az tüy olduğu (bıyığı dışında), ufak tefekliği ve yaşadığı duygusal ilişkilerin azlığı düşünüldüğünde, Hitler’de testosteron düzeylerinin düşük olmasının ona hiç de şaşırtıcı gelmediğine dikkat çekiyor.

Dahası, tıbbi raporlar cinsel gücünün arttırılması amacıyla Hitler’e boğa erbezi özleri içeren iğneler yapıldığını da gözler önüne seriyor.

Kramer, “Hitler’i testosteron düzeyi yüksek olmayan biri olarak yaftalamak güç olmakla birlikte, bunda az da olsa bir gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum” diyor.

Rita Urgan
Kaynak: Live Science, 23 Şubat 2016