Delilik, Siyaset ve Toplum

Duyuru ve Etkinlikler

ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen Kütüphane Konuşmaları’nın Ocak ayındaki konuğu Fatih Artvinli.

Artvinli’nin, 8 Ocak Salı günü 18.00’deki konuşması Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanan Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927) başlıklı kitabı bağlamında olacak. Artvinli bu eserle TÜBA’nın her yıl düzenlediği 'Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri' (TEÇEP) sosyal bilimler dalında mansiyon ödülü kazanmıştır.

Yazar, “Türkiye’de modern psikiyatrinin doğuşu ve profesyonelleşmenin oluşumuna tanıklık eden mekânlardan en önemlisi, bir akıl hastanesi olan Toptaşı Bimarhanesi’dir. Üsküdar’ın Toptaşı semtinde bulunan akıl hastanesi, 1873 yılında Süleymaniye Bimarhanesi’nin buraya taşınmasıyla açılmış, 1924 yılından itibaren ise Bakırköy’e taşınmasıyla kapanmıştır. Birbirinin devamı olan bu kurumlarla birlikte sadece hastalar, çalışanlar ve malzemeler değil aynı zamanda zihinsel birikim, uygulamalar ve sorunlar da taşınmıştır” diyor.


Akif Ercihan Yerlioğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı konuşmada, deliliğin tıbbileştirilmesi sürecinden bimarhanedeki gündelik hayata, ideal akıl hastanesi projelerinden psikiyatrik sınıflandırmalara, zincirlerden ilaçlara, Mongeri’den Mazhar Osman’a psikiyatri tarihinin farklı yönleri ele alınacak.

Fatih Artvinli, Lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktora çalışmasını ise aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca aynı zamanda Sağlık Memuru olarak görev yapan Fatih Artvinli, psikiyatri tarihiyle ilgili doktora tezini yazdığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Psikiyatri Acil ve H-2 Kadın Servisi’nde 4 yıl boyunca çalıştı. Doktora sonrası araştırmasını Fogarty Bursu ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children’s Hospital’da yaptı. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Artvinli’nin yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Moderatör Yerlioğlu ise, lisans eğitimini psikoloji, yüksek lisans eğitimini klinik psikoloji alanlarında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış, bir süre psikoterapist olarak çalıştıktan sonra, Harvard Üniversitesi’nde Tarih ve Ortadoğu Çalışmaları bölümünde doktora eğitimine başlamış. Halen Gerda Henkel Stiftung bursiyeri olarak, Osmanlı Devleti’nin erken modern dönemde değişmekte olan tıp söylemi ve pratikleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.