İş hayatında başarının sırrı

Öne Çıkanlar Teknoyaşam
İş hayatında başarının sırrı

Bazı yetenekler sizi iş hayatında daha ileriye taşıyabilir. Peki ama hangileri?

Sahip olduğunuz teknik becerilerin, geleceğin dünyası için yalnız başına yeterli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan analizler, teknik becerilerinizi sosyal becerilerinizle bir araya getirmenin sizi daha çok aranan bir çalışan haline getireceğini gösteriyor.

İş ağı kurma sitesi LinkedIn, yaptığı analizlerin sonucunda işverenlerin 2019 yılında çalışanlarda en çok aradığı özelliklerin hangileri olduğunu sıraladı. LinkedIn’e göre şirketlerin bu yıl en çok talep ettiği/edeceği sosyal nitelikler; yaratıcılık, ikna yeteneği, işbirliği, uyum sağlama ve zaman yönetimi. En çok talep edilen teknik beceriler ise bulut bilişim, yapay zekâ, analitik akıl yürütme, insan yönetimi (liderlik) ve UX (kullanıcı deneyimi) dizaynı.


Şirketlerin 2019’da en çok ihtiyacı olan 5 sosyal yetenek: Yaratıcılık, ikna yeteneği, işbirliği, uyum sağlama ve zaman yönetimi

Analizde ayrıca, işverenlerin, teknik ve sosyal becerileri birlikte kullanabilen elemanları daha çok tercih ettiği belirtiliyor. Bulgular, Dünya Ekonomik Forumu’nun iş geleceğiyle ilgili raporuyla da uyuşuyor. Teknoloji ve otomasyon ilerlese de orijinallik, inisiyatif alma ve eleştirel düşünme gibi “insan” becerilerinin değerinin artacağı daha önce de ifade edilmişti.

Forum’a göre gelecekte işgücünde kaymalar meydana gelebilir. Bu sebeple bugünkü işgücünün neredeyse yarısından fazlasının gelecek yıllarda yeni beceriler geliştirmesi gerekiyor.

Sizi ileriye taşıyacak nitelikler ve yeni bakış açıları

ABD Ulusal Kolejler ve İşveren Sendikası’nın (NACE) yaptığı anket de benzer birtakım özelliklerle birlikte çözüm odaklılık, farklı açılardan bakabilme, muhakeme gücü, çalışkanlık ve iletişim becerisinin de -çalıştığınız şirket ve mevkii fark etmeksizin- size daha iyi bir kariyer verebileceğinin altını çiziyor.

Yeni Zelanda hükümeti bile daha iyi bir kariyer için birtakım tavsiyeler veriyor. Belirledikleri yedi temel yetenek arasında -yukarıda sayılanlardan farklı olarak- çalışanın kendini yönetmeyi başarabilmesi, öğrenmeye olan açlık ve zorluklarla başa çıkabilme var.

The Balance Careers ise bu özelliklerin yanında bir de “kişilerarasılık” gibi bir kavrama dikkat çekiyor. İnsan becerileri olarak da anılan bu özellik, diğer insanlarla etkileşimde bulunmayı ve bağlantılar kurabilmeyi kapsıyor.

İşverenler tarafından aranan bir diğer önemli özellik ise pozitif yaklaşım; olay ve durumlara karşı önyargı, kin ve nefretle yaklaşmak yerine bardağın dolu tarafını görmek anlamına geliyor. Bu önemli, çünkü işverenler zaten stresli ve zorlu koşullarda çalışılan günümüz iş dünyasında daha pozitif ve çözüm odaklı personelleri tercih ediyor. Bu yaklaşım farklılığı, önünüze gelen işi de bağlılıkla yapmanızı sağlıyor. Sonuçta ortaya daha yaratıcı ve nitelikli işler çıkabiliyor.

Tüm bunlarla birlikte içinde bulunduğumuz teknolojik çağın gereklilerini bilen çalışanlar da işverenlerin gözünde sizi değerli kılıyor. Sözgelimi sosyal medya becerisi; bugün bir dokunuş sayesinde dünyanın diğer ucuyla rahatça iletişim kurabilmenizi sağlayan sosyal medya, şirketler açısından büyük bir avantaj. Bu sebeple de platformların nasıl kullanacağını, bir başka deyişle ürünü/hizmeti doğru mesajla hedef kitleye nasıl ulaştıracağını bilen bir çalışan, hangi sektörde olursa olsun tercih sebebi.

Şirketlerin 2019’da en çok ihtiyacı olan 5 teknik yetenek: Bulut bilişim, yapay zekâ, analitik akıl yürütme, insan yönetimi (liderlik) ve UX (kullanıcı deneyimi) dizaynı

Bu yazıda derlediğimiz yeteneklerden bazıları, değiştirilmesi zor olan karakter özelliklerinin yansımaları olsa da değiştirebileceğiniz/geliştirebileceğiniz birçok beceri söz konusu.

Bunlar, kendinizi bir yarış atı gibi görüp sürekli daha fazlasını istemek gibi tüketici/sömürücü bir bakış olarak değerlendirilmemeli. Daha ziyade kendinizi geliştirmek ve ilişkilerinizi daha ileri bir seviyeye taşımanın gerekliliği olarak görülebilir. Çünkü öğrenebileceğiniz/sivriltebileceğiniz yetiler ve hatta tavırlarınızdaki ufak bir bakış açısı değişikliği bile size daha mutlu bir gelecek ve içinde severek bulunacağınız bir iş ortamı sağlayabilir.

Derleyen: Batuhan Sarıcan / batusarican@gmail.com

Kaynaklar:

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-hard-and-soft-skills-to-futureproof-your-career-according-to-linkedin

https://work.chron.com/top-10-skills-high-performing-employees-4879.html

https://www.thebalancecareers.com/top-skills-employers-want-2062481

https://www.careers.govt.nz/plan-your-career/not-sure-what-to-do/skills-employers-are-looking-for/#cID_2457