Kadınlar için eğitim de yeterli değil

Öne Çıkanlar Toplum
Kadınlar için eğitim de yeterli değil

150 ülkede gerçekleştirilen araştırma, eşitlik için eğitimin yeterli olmadığını gösterdi. Kadınlar hemen hemen her yerde git gide daha iyi eğitim almaya başlamalarına rağmen, daha düşük maaşlı işlerde çalışıyor.

Kadınlar eğitim konusunda önemli bir yol aldı; “kadınlar eğitimsiz oldukları için daha az kazanıyor” formülü artık eskisi kadar geçerli değil. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KGSM) “Türkiye’de Kadının Durumu” raporuna göre 1997 yılında orta öğrenim çıkışlı erkek ve kadınların oranı %41,4 iken, bu oran 2007-2008 öğretim yılında %58,6’ya ulaşmış. Bu oran erkeklerde %61,2, kadınlarda ise %55,8. Üniversite eğitimi alanların %43’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 verilerine göreyse yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplum nüfus oranı %12,9. Bu oran erkeklerde %15,1 kadınlarda ise %10,7 belirlenmiş.

Vermont Üniversitesi’nde Stephanie Seguino ve ekibi, 150 ülkede 1990-2010 yılları arasındaki verileri değerlendirdi. Analizlerden anlaşıldığı üzere bu zaman içinde kadınlar dünya genelinde git gide daha iyi eğitim almaya başlamışlar ve 150 ülkenin yarısında kadınlar erkekler kadar uzun eğitim alıyor, hatta bazılarında daha bile uzun. Buna rağmen kadın nüfusunun istihdam oranı erkeklere kıyasla %30 daha düşük.


Asya ve Afrika’nın bazı kesimlerinde ise çalışan kadın sayısı daha da az. İş hayatına katılımda genel bir artış olsa da kadınların, genelde daha yüksek maaş verildiği endüstri sektörü gibi iş alanlarında katılımı azalmış. Bu alanlarda çalışan kadın sayısında 1990’dan sonra yüzde yirmilik bir azalma söz konusu. Seguino, kadınların genelde yüksek maaşlı işlerden dışlandıklarını ve daha çok ev işi, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ücretsiz işlerde çalıştıklarına dikkat çekerek, eğitim tek başına çalışma hayatındaki eşitlik için yeterli olmadığını vurguluyor. “Bu sorunu çözebilmek için, politik araçlara ihtiyacımız var, çünkü pazarın ‘görünmez eli’ işe yaramıyor.”

En büyük uçurumsa siyasette yaşanıyor. Gerçi kadınların siyasete katılımları 1990’dan bu yana %11 artmış ama günümüzde bile %25’i geçmiyor. Durumu düzeltecek bazı öneriler: Herkese ulaşabilir çocuk bakımevleri, çalışmaya ara verildiğinde işsizlik maaşı, değiştirilmiş istihdam koşulları, daha iyi ulaşım ve kadın kotası. Bunlar birçok yerde denenmiş ve başarılı olmuş. Mesela Kanada hükümetindeki bakanların yarısı kadın. Kadın kotası sayesinde Norveç’te denetim kurullarında çalışan kadın sayısı da önemli ölçüde arttı ki bu kurullar genelde sırf erkeklerden oluşur.

Kaynaklar: http://www.kigem.com/turkiyede-kadinin-durumu-.html , http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 ve http://www.jadafea.com/wp-content/uploads/2016/04/01_Seguino.pdf