Kadınların tarihine ışık tutan 8 kitap

Kitaplar

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2020'de 30. yılını kutlayacak. Kütüphane bu bağlamda 10 yıl önce kuruluşunun 20. yılını kutlarken, gönüllüler ve kurumların desteği, Şirin Tekeli gibi kurucularının girişimiyle başlatmış olduğu “Kadınların Belleği Dizisi Çeviri Yazım Projesi”ni yeniden canlandırıyor.

Bu proje kapsamında, 2010'da kadın tarihi üzerine çalışan ve eski harfli Türkçe bilmeyen araştırmacılar için, Osmanlı Dönemi kadın dergilerini tanıtmak amacıyla uzmanlarca sekiz kitap halinde bu dergilerin çeviri yazımı yapılmıştı.

“Kadınların Belleği Dizisi” nde yer alan yeni harflerle hazırlanmış bu sekiz kitap:


  1. Nevin Yurdsever Ateş’in hazırladığı “Kadın Yolu / Türk Kadın Yolu (1925 – 1927)”
  2. Mustafa Çiçekler ve Fatih Andı’nın hazırladığı “Hanımlara Mahsus Gazete – Seçki (1895 – 1908)”
  3. Fatma Büyükkarcı Yılmaz ve Tülay Gençtürk Demircioğlu’nun hazırladığı “Kadınlar Dünyası 1-50. Sayılar (1913 – 1921)"
  4. Fatma Büyükkarcı Yılmaz ve Tülay Gençtürk Demircioğlu’nun hazırladığı “Kadınlar Dünyası "51-100. Sayılar (1913 – 1921)”
  5. Fatma Kılıç Denman’ın hazırladığı “Kadın II. Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi (1908 – 1909)”
  6. Birsen Talay Keşoğlu ve Mustafa Keşoğlu’nun hazırladığı “Türk Kadını (1918 – 1919)”
  7. Çiçek İlengiz’in hazırladığı “Genç Kadın (1919 Ocak – Mayıs)”
  8. Oğuz İcimsoy’un hazırladığı “Aile (1880)” ve “Hanım (1921)”

Bu kitaplardan biri olan "Hanımlara  Mahsus Gazete" de Ahmet Cevdet Paşa’nın ilk çocuğu Ali Sedat’ın kızı Zeynep Sünbül ve halaları Fatma Aliye ve  Emine Semiyye yazılar yazmıştır. Yazar, siyasetçi, gazeteci, öğretmen, kadın hakları öncüsü Emine Semiyye, ablası Fatma Aliye gibi, edebiyat tarihimiz açısından önemli bir isimdir. Ahmet Vefik Paşa’nın torunu Fatma Fahrünnisâ da 1896 yılındaki izlenimlerini dergide yayınlatmıştır.

Bu isimlerden de anlaşılacağı gibi bu dergiler sanat, edebiyat gibi pek çok alanda bilgiler içermekte, aslında tümüyle dönemi aydınlatmaktadırlar.

Nisan 2009'da bu projeyi başlatan Vakıf Yönetim Kurulu'nun dileği; "Kadın belleğinin oluşturulmasında önemli bir kaynak olarak kullanılacak olan bu çalışmanın  büyüyerek sürdürülmesi" idi. Şimdiki Vakıf Yönetim Kurulu da üyesi yazar Tülin Tankut yönetiminde bu kitapları temel alan "Tadımlık" adlı tanıtım programını başlatarak ve kitap dağıtımını hızlandırarak bu dileği yerine getirmiş oluyor.

Kitapları, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’ndan edinebilir, tanıtım için hazırlanan "Tadımlık"a da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Im6FSdKrwTY