7 ilden 700 kız öğrenciye STEM eğitimi

Toplum
7 ilden 700 kız öğrenciye STEM eğitimi

2015  Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanımız  Prof. Dr.Aziz Sancar, Harriet Fullbright Institute işbirliği ile Türkiye’nin 7 ilinden 700 ilköğretim öğrencisi kızların kısaca STEM adı verilen Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik alanlarında eğitim alacağı bir proje başlattı.

‘Prof. Aziz Sancar Kız Çocukları için STEM Kampları’ (GIS -Girls in STEM-) adı verilen proje ile ortaokul 6’ıncı sınıf düzeyinde İstanbul, Zonguldak, Uşak, Ankara, Mersin, Ardahan ve Şanlıurfa olmak üzere 7 ilden toplam 700 kız öğrenci STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kamplarında eğitim alacak. Her şehirden kayıt olan ilk 100 kız öğrenci, programa katılım hakkı kazanacak. Katılım ücretsiz.

Kura ile seçilecek 14 öğrenci ise Güney Kore’deki Bilim ve Teknoloji Yaz Okulu veya ABD’de Silikon Vadisi’ndeki yaz okulu programlarına katılacak. İlk STEM kampı ise 8 Nisan’da Zonguldak’ta başlıyor.
Projeye Prof. Dr. Aziz Sancar’ın önerisi ile Suriyeli göçmen kız öğrenciler de dahil edilecek. Proje kapsamında seçilen iki Suriyeli öğrenci de yine Güney Kore ve ABD’deki yaz okullarına katılma hakkı kazanacak.


Aziz Sancar Girls in STEM projesi kapsamında kız çocuklarının STEM Eğitimine Özendirilmesi ve Sürdürülebilir Büyümeye Katkısı konulu uluslararası konferans ve projenin ödül töreni, 24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek ve Prof. Aziz Sancar projeye katılan kız öğrencilerle bir araya gelecek.

Proje ile ilgili detaylı bilgi ‘www.gisproject.org’ adresinde bulunuyor.

 Neden Aziz Sancar?

Prof. Sancar her fırsatta kızları okula göndermenin önemini vurgulayan bir bilim insanı. Sancar Nobel ödülünü kazandıktan sonra kendisi ile yapılan bir röportajda “Bütün çocuklarımıza bilim alanında eğitim ve öğretim sunulması gerekiyor. Eğer kızlarımızı okula göndermezsek işgücümüzün yarısını kaybetmiş oluruz”demişti.Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda 142 ülke arasında 125’inci sırada yer alan Türkiye’de; erkek nüfus; eğitim ve işgücüne katılımda kadınların önünde.

Türkiye’de 25 yaş ve üzeri nüfusun:

– 9.4% okuma-yazma bilmeyen kadın
– 1.9% okuma-yazma bilmeyen erkek
– 14.4% lise mezunu kadın
– 22.2% lise mezunu erkek
– 10.7% yüksekokul mezunu kadın
– 15.1% yüksekokul mezunu erkek
– Kadınların işgücüne katılma oranı 30.8%
– Erkeklerin işgücüne katılma oranı 71.5%

– Üniversite okuyan erkek öğrenci sayısı, üniversite okuyan    kız öğrenci sayısından %11 fazla.

– Kadınların işgücüne katılım oranı;
· Okur – yazar olmayan kadınlarda %17.4
· Ortaokul mezunu kadınlarda %26.3
· Lise mezunu kadınlarda %32.1
· Mesleki ve Teknik Lise mezunu kadınlarda %39.3
· Yükseköğretim mezunu kadınlarda %72.2

Neden kız çocuklar için STEM önemli?

-Türkiye’de 15 yaş grubu kız öğrenciler, fen ve matematiksel yetenekler alanlarında uluslararası ölçekte yapılan değerlendirmelerde, oldukça gerideler(TIMSS ve PISA).

-Yapılan araştırmalara göre; ilköğretim ve liseye giden kız öğrenci sayısı yüzde 1 arttığında ülkemizde kişi başına düşen milli gelir yüzde 0.3 puan yükselmektedir.

-STEM eğitimi; çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bilim ve teknolojileri geliştirmenin temelini oluşturmaktadır.

– Öğrencilerin STEM eğitimine olan ilgilerini artırmak onların bu konularda özgüven kazanmalarını ve iş olanaklarını çoğaltmalarını sağlayacaktır.

– STEM eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine yönelik toplumsal algıları olumlu yönde desteklemek, hem çocuklar hem de ülkeler için olumlu değişimlere yol açacaktır.