Saat değişikliğinden etkilenmemek için yapılması gerekenler!

Öne Çıkanlar Toplum
Saat değişikliğinden etkilenmemek için yapılması gerekenler!

Bu yıl kış saati uygulanmayacak. Birden çok zaman diliminde yer alan ülkelerin bazılarında görülen ve bizim ülkemizde de “yaz saati” ve “kış saati” uygulaması adlarıyla, gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla, ulusal saatin kış aylarında bir saat geri alınması biçiminde süregelen uygulamadan bu yıl vazgeçildi.

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, daha önce 30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’te bir saat geri alınması planlanan ulusal saat geri alınmayacağı gibi, bundan böyle Mart ayı sonunda da saatler ileri alınmayacak.

Bilgisayar Mühendisleri Odası uyardı


Kış saati uygulamasının kaldırılması başlı başına bir standart değişikliği olarak ele alınmalıdır. Bilişim sistemleri ve bunları oluşturan yazılımlar saat ve zaman dilimi bilgisi noktasında son derece hassas olduğu için, özellikle birbiriyle tümleşik olarak çalışan yazılım hizmetlerinin eş zamanlılığını koruması yaşamsal öneme sahip. Risklerin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için ulusal çapta uyumluluk ve doğrulama testlerinin planlanması ve yapılması gerekiyor.

Geçmişe dönük sorgu ve hesap

BMO, bu uygulama değişikliği kararı alınırken, yaşamsal öneme sahip bilgi sistemlerinin gereğince dikkate alınmadığını, bu konuda eksik adımlar atılmış olduğunu ve bu yüzden, yazılım kullanıcılarının tek tek, ayrı ayrı çözümler geliştirmek zorunda kaldığını belirtiyor. Uyumsuzluklar yaşanmaması, adli, finansal, bilimsel ve özellikle sağlıkla ilgili kayıtlarda geçmişe dönük sorgulamalar ve hesaplamalarda; fark edilmesi güç yanlışlıkların ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gerekiyor.

31 Ekim’de sorun yaşamayın

Birçok bilişim sisteminde ve otomasyon uygulamasında saatlerin ileri-geri alınması, işlemleri otomatik bir süreç olarak düzenlenmiş, işletim sistemlerindeki yerel saat ve saat dilimi ayarları da bu uygulamaya göre tanımlanmıştı. Otomatik işlemlerin iptal edilmemesi durumunda, 31 Ekim sabahı birçok sistemde aksaklık ve sorunla karşılaşabilirsiniz.

Saat değişikliğinden etkilenmemek için yapılması gerekenler

1. İşletim sistemleri

İşletim sistemlerinin yerel saat ve saat dilimi ayarlarını Türkiye için değiştirilmelidir. İşletim sistemi üreticilerinin bu güncellemeyi yaparak dağıtması beklenmektedir. İşletim sistemlerinin yerel saat ayarlarını kullanan uygulamalar, işletim sistemlerinin güncellenmemesi olasılığı dikkate alınarak gözden geçirilmeli, gereken değişiklikler yapılmalıdır.

2. Bilişim sistemleri, uygulama yazılımları

İşlemlerde, iş adımlarında ve iş süreçlerinin yönetiminde gün ve saat değerlerini kullanan, bunlara ek olarak uluslararası işlemleri gerçekleştiren bilişim sistemleri ve uygulama yazılımlarında saatlerin geri alınmamasından kaynaklanabilecek olası aksaklıklar saptanarak giderilmelidir. Bu bağlamda özellikle binlerce tüketiciyi etkileyebilecek aşağıda örneklenen bilişim uygulamalarında gereken düzenlemelerin yapılması ve sonuçlarının sınanması önem taşımaktadır.

Banka, finans ve borsa sistemleri
Kredi kartı ve POS uygulamaları
Tarife, randevu ve rezervasyon uygulamaları
Havayolu, karayolu, demiryolu tarife ve rezervasyon sistemleri
Telekomünikasyon ve enerji dağıtım (elektrik, su, doğal gaz) kesimlerindeki tahakkuk ve faturalama sistemleri

3. Otomasyon uygulamaları

Endüstriyel otomasyon, akıllı bina, sulama, ilaçlama vb. amaçlarla kullanılan kontrol ve otomasyon aygıtlarıyla otomatik sayaçlardaki gün-saat ayarlamaları, saatlerin otomatik olarak geri-ileri alınmayacağı biçimde güncellenmelidir.

4. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, cep telefonları

Otomatik saat ayarı olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon, cep telefonu gibi elektronik araçların saat ayarları, bu araçların işletim sistemlerinin güncellenmeyebileceği öngörülerek elle değiştirilmelidir.

5. Elektrik sayaçları

Elektrik tüketiminin ölçülmesinde kullanılan elektronik sayaçların saatleri, “yaz-kış saati” uygulaması gereği otomatik olarak geri-ileri alınmaktadır. Bu durum, özellikle “çoklu zaman tarifesi” kullanan tüketiciler için sorun yaratacaktır. Bilindiği üzere “çoklu zaman” uygulamasında ucuz tarife gece 22.00’de başlamaktadır. 30 Ekim'de elektrik sayacının saati otomatik olarak 1 saat geri alınacağından bu tarifeden yararlanan tüketiciler için ucuz tarife gece 23.00’te başlayacaktır. Bu durumun düzeltilmesi için elektrik dağıtım ve satış şirketlerinin sayaç üreticileriyle iş birliği yaparak elektronik sayaçlardaki otomatik saat ayarlamasını devre dışı bıraktırtması gerekmektedir.

Kaynak: http://www.bmo.org.tr/2016/10/27/kis-saati-uygulamasinin-kaldirilmasi-karari-uyarinca-meslektaslarimiza-kamuoyuna-duyuru/