Üniversitelerimizde İleri Teknoloji üzerine çalışmalar – 2

Öne Çıkanlar Toplum
Üniversitelerimizde İleri Teknoloji üzerine çalışmalar – 2

Sabancı Üniversitesi’nde mikro ölçekte kabarcıklı hidrodinamik kavitasyon ve biyomedikal tedavilerdeki uygulamalarını araştıran, çok merkezli, TÜBİTAK destekli çalışmalar yapılıyor.

Amaç, yeni nesil biyomedikal aletlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi. Bir patent bile alındı.

Maltepe Üniversitesi’nden üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici başkanlığında yürütülen çalışmaların araştırma ekibi, Sabancı Üniversitesi’nden mekatronik mühendisi Doç. Dr. Ali Koşar, moleküler biyolog Doç. Dr. Devrim Gözüaçık ve Yeditepe Üniversitesi’nden patolog Prof. Dr. Işın Doğan Ekici’den oluşuyor. Mikro ölçekli kabarcıklı hidrodinamik kavitasyon tekniği ısı oluşturmaması, daha az yan etkiye yol açması, daha az masraflı ve enerji tasarruflu olması nedeniyle kanser tedavilerinde ve böbrek taşı kırma tedavisi gibi diğer tıbbi uygulamalarda ultrasonik kavitasyona alternatif olmaya aday bir yöntem olacak.


Hidrodinamik kavitasyonun tıbbi kullanım patenti Doç. Dr. Ali Koşar tarafından alındı. Araştırmaların değişik aşamalarında diğer üniversitelerden de pek çok değerli bilim insanından destek alınmakta.

Halen devam eden projede biyomedikal klinik uygulamalar için alet geliştirme üzerinde çalışılmakta ve teknolojik üretim için alt yapı hazırlanmakta. Hidrodinamik kavitasyon prensipiyle çalışan tıbbi araçlar, ultrason ve diğer yüksek teknoloji temelli araçlara göre çok daha uygun maliyetli bir şekilde üretilebilir ve pazarlanabilir olacaklar.

Hidrodinamik kavitasyon akış üreticilerinin başarısı yeni nesil biyomedikal aletlerin tasarımı ve geliştirilmesine yol gösterecek, ülkemiz ve hatta dünya tıbbına yeni tedavi olanakları sağlayacak. Çalışmanın yüksek potansiyelinin bir göstergesi olarak, daha şimdiden hidrodinamik kavitasyonun medikal uygulamaları için patent başvurusu yapıldı. Hedef, tıbbi tedavilerde yaygın olarak kullanılabilecek yeni biyomedikal aletler üretilmesi ve bunların iç ve dış pazarlarda kullanılması.

Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler ARGE Merkez Laboratuvarları, bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji ürünü yüzey analizi, mikro analiz ve detaylı karakterizasyon yapabilen cihazlarıyla gerek Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki araştırma grupları ve araştırmacılara, gerekse Boğaziçi Üniversitesi dışındaki üniversitelerde bulunan araştırma grupları ve araştırmacılara ve endüstriyel kuruluşlara hizmet veriyor.

İleri teknoloji payı

Bilkent Üniversitesi üretim safhasına ulaşan başarılı bilimcilerimizden biri olan Ekmel Özbay’ın ülkemizin ilk chip üretimi projesinden daha önce bahsetmiştik. Bu üniversiteye bağlı Cyberpark’da birçok teknoloji firması ihracat yapacak düzeye geldi. Elektronik bölümünde Rektör Abdullah Atalar daha 1976 yılında akustik mikroskobu da yapmıştı. Rektörün kardeşi Ergin Atalar ise 42 US patentine sahiptir ve NM görüntüleme tekniklerinde uluslararası üne sahip, sağlık alanında da kısmen ticarileşen birçok cihaz üretti.

Bilkent Üniversitesi bünyesinde faaliyetini sürdüren UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Merkezindeki ileri düzeyli yayınlar ve alınan patentler henüz ticarileşmemiş olsa da oldukça ileri düzeye ulaştı. Ülkemizde Savunma Sanayi Müsteşarlığı- Aselsan benzeri ihalelerinde özellikle dış alımlarında “ofset” anlaşmalarıyla teknoloji transferi ve yerli teknolojiye dayalı üreticilerin öncelikli desteklemesiyle ülkemizde ileri teknoloji üretimi yükselecektir.

Her zamanki iyimserliğimle ülkemizde uluslararası yayın artışı Cumhuriyetimizin 100. Yılına kadar 8 yılda yerli ileri teknoloji üretimini de artırarak toplam ihracatımız içinde ileri teknoloji üretimleri payını %1,9 düzeyinden % 10 düzeyine çıkarmasını bekliyorum.

 Prof. Dr. Mehmet Doğan