Siren sesine köpekler tepki verirken kediler neden vermez?

Soru ve Yanıt
Siren sesine köpekler tepki verirken kediler neden vermez?

Soru: Köpekler ambulans ve itfaiye gibi araçların çıkarttığı sirenlere hemen kulak kabartıp, tepki verirken, kediler bu sesi hiç duymuyormuş gibi davranır. Bu ikisinin işitme duyuları arasında ne gibi bir fark var?

Yanıt: Köpeklerin siren sesine tepki olarak uluması, bu sesi diğer köpeklerin uluması olarak algılamalarıdır. Bu tepkinin kökleri, köpeklerin sürüler halinde avlandığı dönemlere kadar uzanır. Köpeklerin av peşindeyken ulumalarının nedeni sürünün diğer üyeleriyle haberleşme arzusudur. Sirenler uluma sesine benzemese bile, köpek sireni oluşturan seslerden birini havlamaya/ulumaya benzetebilir. Oysa kediler tek başlarına avlanırlar, sürüler halinde yaşamazlar ve bu nedenle de sirenlere tepki vermezler.

Ünlü antropolog Desmond Morris, bu soruya yanıt oluşturabilecek bir gözlemini şöyle anlatıyor: “İnsanlarda aile üyeleri hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladıkları zaman köpekleri de bu koroya uluyarak/havlayarak katılır. Köpekler, kurtlar ve insanlar işbirlikçi/paylaşımcı avcılar olarak evrimleşmişlerdir. Daha sonra da köpekler sürü bekçisi olarak yaklaşan tehlikeyi çobana bildirmek için havlamayı adet edinmişlerdir.” Ambulans sirenleri de acil bir durumu bildirmek üzere tasarlandığı için köpeklerin tepki vermesi normaldir.